Nieuw keurmerk voor zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen op komst

04-09-2018 Op 27 juni zijn de norm en het certificatieschema gepubliceerd die als basis dienen voor het nieuwe HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige (kraam)verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders in de langdurige zorg. Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken.

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van zzp’ers inzichtelijk maakt. De positie van zzp’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om kwaliteit maar ook om ondernemerschap.

Kwaliteitswet

De kwaliteitswet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als zzp’ers. Dit betekent dat je als zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling.

Lex Tabak, specialist zzp’ers in de zorg en voorzitter van de expertgroep waarmee de norm en het schema zijn opgesteld: “Met het HKZ keurmerk weet een opdrachtgever direct dat hij met een gedegen ondernemer te maken heeft .”

Voorbereiding certificering

Zzp’ers kunnen zich nu al voorbereiden op certificering. Vanaf januari 2019 kunnen zij het certificeringstraject doorlopen in een online omgeving voor het uploaden van documentatie en invullen van bedrijfsinformatie, gevolgd door een interview met een certificerende Instelling. Bij het goed doorlopen van deze twee stappen, volgt een certificering voor een periode van drie jaar.

HKZ is onderdeel van het NEN Cluster Zorg & Welzijn en heeft deze norm en de afspraken over de toetsing opgesteld in samenwerking met bemiddelende organisaties en een klankbord van ZZP’ers en in nader overleg met de certificerende instellingen die daarbij betrokken zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de HKZ-norm, het HKZ-certificatieschema of het register, neem contact op met het Zorg & Welzijn, zie ook www.hkz.nl. Voor meer informatie over het verkrijgen van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn en de betrokken partijen, zie www.hkzzzp.nl.

Norm

HKZ 166:2018 Certificatieschema nl

Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurig...

Dit certificatieschema beschrijft de toetsing op basis van de HKZ-norm Zzp’ers in zorg en welzijn - onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg, hierna te noemen ‘HKZ-norm’.

Meer informatie over deze norm

Norm

HKZ 166:2018 nl

Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurig...

HKZ 166 bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Dit betreft zowe...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn