Nieuwe Europese norm ‘dienstverlening’ cosmetische ingrepen: commentaar gevraagd

10-01-2014 De Europese normcommissie, waarin NEN vertegenwoordigd is, heeft een norm opgesteld voor de dienstverlening rondom cosmetische ingrepen. prEN 403002 'Aesthetic non surgical medical services' gaat over de níet-chirurgische medisch cosmetische ingrepen, zoals injectables, laser en chemische peeling. Op de ontwerpversie kan tot 24 januari 2014 commentaar worden ingediend.

Het doel van de norm is afspraken vast te leggen over de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening. De afspraken betreffen onder andere het opleidingsniveau van personeel, voorzieningen en uitrusting, kwaliteitsmanagement en patiëntencontact. Ook zijn afspraken gemaakt over ethische aspecten in relatie tot gedragscodes en marketing.

Voortraject

In 2010 is op Europees niveau gestart met de ontwikkeling van een Europese norm op het gebied van de dienstverlening rond esthetische chirurgische ingrepen. Nederland zit vanaf het begin aan tafel en heeft een nationale spiegelcommissie opgericht. De norm Aesthetic non-surgical medical services is losgekoppeld van het chirurgische CEN document.

Normontwerp inzien en commentaar leveren

Het normontwerp is in te zien via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie kunt u het normontwerp inzien en commentaar leveren. Bij elke paragraaf in de norm kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de test. Het is belangrijk dat u ook een alternatief tekstvoorstel doet. Uw bijdrage wordt besproken in de Nederlandse spiegelgroep en als gezamenlijk Nederlands commentaar ingediend bij de Europese normcommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant Zorg en Welzijn, telefoon (015) 2 690 264 of e-mail marlou.bijlsma@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn