Nieuwe versie NEN 7513 logging – in elektronische patiëntdossiers gepubliceerd voor commentaar

06-12-2017 De -wettelijk verplichte- NEN 7513 ‘Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers’ bepaalt wat en wanneer er moet worden gelogd in een patiëntdossier. Dit geeft inzicht in wie toegang heeft gehad tot dat patiëntendossier.

In mei 2016 is gestart met de revisie van NEN 7513. Onder begeleiding van NEN hebben 25 organisaties meegewerkt aan de revisie. Het normontwerp is te downloaden via www.normontwerpen.nen.nl waar ook commentaar geleverd kan worden. Tot 6 maart 2018 kan commentaar ingediend worden. Daarna gaat de werkgroep revisie NEN 7513 verder aan het werk om het ontvangen commentaar te beoordelen en te verwerken. Naar verwachting is de definitieve norm in de zomer van 2018 gereed.

Belangrijkste wijzigingen

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7513 uit 2010. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

  • Voor patiënten, cliënten én alle personen van wie persoonlijke gezondheidsinformatie wordt verwerkt, biedt NEN 7513 nu een duidelijk houvast over wat van een zorginstelling of andere beheerder van persoonlijke gezondheidsinformatie mag worden verwacht als het gaat om het verstrekken van informatie over wie toegang heeft gehad tot haar of zijn elektronisch patiëntdossier.
  • Bij de herziening is met extra zorg gekeken naar de compatibiliteit met andere standaarden over auditlog-berichten en -berichtenverkeer.
  • Ook is rekening gehouden met recente ontwikkelingen in persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals het Medmij-programma. Privacyregelgeving is vooral gericht op de gegevens die zorginstellingen bijhouden over hun cliënten, maar afspraken over toegangsbeheersing kunnen net zo goed worden toegepast op gegevens die cliënten zelf over hun gezondheid verzamelen en bijhouden.

Doelgroep van NEN 7513

De huidige versie van NEN 7513 bevat vooral voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies vastgelegd moet worden. Het nieuwe normontwerp bevat daarnaast ook een verplichting om de gelogde gegevens in een voor de patiënt begrijpelijke vorm beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over NEN 7513, kijk op www.nen.nl/nen7510 of neem contact op met Kars Jansen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn