Norm voor Dental Codes bijna gereed voor publicatie

15-12-2014 De Nederlandse norm voor tandheelkundige diagnostiek op basis van EZ-codes wordt in december 2014 ter consultatie aangeboden aan de normcommissie ‘Tandheelkunde’ en belanghebbenden. Dit is de laatste fase voorafgaand aan publicatie. De definitieve versie wordt, samen met het voorstel om een Europese norm te ontwikkelen, als basisdocument aangeboden aan CEN. Belanghebbende partijen die geïnteresseerd zijn in nationale en/of Europese deelname, kunnen zich melden bij NEN.

Na inventarisatie van de reacties, treedt de vervolgfase in. Wanneer de definitieve versie van de norm gepubliceerd is, dient NEN een voorstel voor de ontwikkeling van een Europese norm in bij CEN. De Nederlandse norm wordt meegestuurd zodat die gebruikt kan worden als basisdocument. Ook tijdens deze vervolgfase worden de belanghebbende partijen geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het Europese normalisatieproces. Omdat normen niet met elkaar mogen conflicteren, wordt in geval van publicatie van een Europese norm over Dental Codes, de Nederlandse norm ingetrokken.

Achtergrond

De ontwikkeling van de norm maakt deel uit van het werkprogramma van de normcommissie ‘Tandheelkunde’. Omdat niet alle belanghebbenden in de normcommissie zijn vertegenwoordigd, is in overleg met de leden besloten om de overige partijen in de branche regelmatig te informeren over het project. Ook is hen gevraagd om de eigen achterban over de norm te informeren. In het kader van transparantie, is het conceptdocument in verschillende stadia aan het publiek ter commentaar aangeboden om hen te betrekken in het vormingsproces van de norm.

Op 23 september jl. is een bijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden buiten de normcommissie. Er bleken geen inhoudelijke bezwaren te zijn tegen de inhoud van de norm. Wel moesten nog een aantal commentaren van de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontie) worden verwerkt. Deze zijn in overleg opgenomen in een aangepaste versie van de norm en gecommuniceerd met de betreffende vereniging. Na deze laatste aanpassing zijn er geen inhoudelijke reacties meer ontvangen van de benaderde partijen.

Uitnodiging

Alle belanghebbende partijen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het normalisatieproces. In het kader van het voornemen om de Nederlandse norm aan te bieden voor het Europese normalisatieproject, nodigt NEN belangstellenden van harte uit om zich te melden bij NEN voor deelname.
Tevens vraagt NEN de branche om dit voornemen kenbaar te maken binnen het eigen netwerk, zodat de doelgroep optimaal bereikt kan worden. Zodra Europese normalisatie wordt gestart, wordt er wederom een persbericht vanuit NEN verstuurd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail Saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn