Norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd

31-07-2019 De norm voor pseudonimisatiedienstverlening is gepubliceerd. De Nederlandse norm, NEN 7524, is opgesteld door gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten en is nu beschikbaar in de webshop.

Om (zorg)gegevens ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek, worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de gegevens verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiënt en deze vervangt door een pseudocode. Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze gegevens interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma's te monitoren.

NEN 7524

Het doel is van de norm is:

  • privacy van de patiënten te respecteren;
  • beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig te stellen;
  • transparantie en betrouwbaarheid van de diensten te verbeteren;
  • overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg' bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen een mail naar zw@nen.

Norm

NEN 7524:2019 en

Medische informatica - Pseudonimisatiedienstverlening

NEN 7524 stelt eisen aan dienstverleners die pseudonimisatiediensten leveren. Pseudonimiseren is een erkende manier om privacy te beschermen in gezondheidsdata. NEN 7524 geeft ook richtlijnen aan klanten van pseudonimisatiedienstverleners.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn