Normcommissie OK-jassen en afdekmaterialen zoekt uitbreiding en versterking!

05-02-2019 De normcommissie OK-jassen en afdekmaterialen houdt zich bezig met internationale afspraken voor chirurgisch afdekmateriaal, operatiejassen en clean air suits. Dit wordt gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur. De commissie bestaat uit verschillende experts en vertegenwoordigt Nederland in het internationale normalisatieproces. Behoefte aan uitbreiding van expertise is nodig en wenselijk. Bent u medewerker op de OK, kwaliteitsfunctionaris, werkzaam bij een fabrikant/leverancier en/of anderszins betrokken bij OK-jassen en/of afdekmaterialen? Praat mee!

Deelname aan de commissie is toegankelijk voor iedere (mogelijk) belanghebbende partij. Door deelname aan de normcommissie hebben leden de mogelijkheid om onderdeel te zijn van het internationale netwerk en de mogelijkheid om mee te praten over de Europese en mondiale normen die voor het veld relevant zijn.

De normcommissie biedt een neutraal platform voor belanghebbende partijen om met elkaar in gesprek te gaan over voor de sector relevante ontwikkelingen. Wet- en regelgeving en de link met normen is hiervan een voorbeeld. In deze normcommissie zitten partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onder andere de volgende normen:

  • NEN-EN 13795 ‘Chirurgisch afdekmateriaal, operatiejassen en clean air suits, gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur - Algemene eisen voor fabrikanten, bewerkers en producten, beproevingsmethoden, prestatie-eisen en prestatie-niveaus’
  • NEN-EN-ISO 22610 ‘Chirurgisch afdekmateriaal, operatiejassen en clean air suits, gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen bacteriële doordringing van vocht’
  • NEN-EN 14683 ‘Medische gezichtsmaskers - Eisen en beproevingsmethoden’.

Uitbreiding expertise

De normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. NEN streeft hierbij naar ‘all parties concerned’. In de praktijk houdt dit in dat het wenselijk is dat alle partijen die belang hebben bij dit onderwerp vertegenwoordigd zouden moeten zijn. De normcommissie zoekt partijen uit de zorg, die werken met deze productgroepen. De ervaringen vanuit de praktijk kunnen helpen om deze te kunnen vertalen naar normen. Of wellicht zijn er onderdelen uit de norm die aangepast zouden moeten worden. Ook in dat geval is de normcommissie dé plek om hierover te praten met andere experts op uw vakgebied.

Werkprogramma 2019

Ook in 2019 gaat het werkprogramma (internationaal) door en zullen de eerder genoemde normen de aandacht hebben. In het commissieplan van 2019 is omschreven waar de commissie zich mee bezig houdt en welke plannen er voor 2019 zijn. Daarnaast plant NEN een open vergadering in, waarbij ook externen welkom zijn om deel te nemen. Centraal in deze vergadering zal staan: hoe ziet de (gewenste) samenstelling van de normcommissie eruit, wat wordt de focus voor 2019 en hoe kan het werkveld meer betrokken worden?

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht interesse in deelname aan de normcommissie en wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het het cluster Zorg & Welzijn, zw@nen.nl of 015 2 690 318. De open vergadering wordt gepland in maart/april 2019. In geval van interesse kunt u ook hiertoe contact opnemen.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn