Normcommissie ‘Radioactiviteit & zorg’ in oprichting

19-03-2015 ISO wil een nieuwe norm ontwikkelen: ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’. Om de belangen vanuit Nederland te vertegenwoordigen start NEN met de oprichting van een commissie over radioactiviteit in de zorg. Iedere belanghebbende partij is welkom om deel te nemen en kan daartoe contact opnemen met NEN. Om de haalbaarheid van de oprichting te kunnen beoordelen, verzoekt NEN belanghebbenden uiterlijk 20 april de interesse kenbaar te maken.

NEN heeft vorig jaar een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van normalisatie op het gebied van radioactief ziekenhuisafval. Uit deze verkenning bleek dat partijen vanuit Nederland betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de norm ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’. Zodoende heeft op 29 januari jl. een informatiebijeenkomst bij NEN plaatsgevonden. Tijdens die vergadering is ingegaan op de mogelijkheid om de experts in Nederland bijeen te brengen. Reeds geïdentificeerde belanghebbende partijen hebben informatie ontvangen over de mogelijkheid om deel te nemen.

Betrokkenheid bij ISO-werkgroepvergadering

Op 2 maart jl. heeft de werkgroep die deze norm gaat ontwikkelen (WG 22 van ISO/TC 85), vergaderd. Aan deze vergadering heeft Nederland, dankzij de inzet van twee experts kunnen deelnemen. Beiden hebben, na de informatiemiddag van 29 januari jl., een document opgesteld als reactie op op het ISO-voorstel ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’. Deze reactie is vervolgens aan de deelnemers van de middag toegestuurd voor feedback. Daar alle experts het stuk ondersteunden, konden de punten worden besproken binnen de ISO-werkgroepvergadering. Resultaat hiervan is dat de input vanuit Nederland kenbaar is gemaakt, en dat dit waarschijnlijk leidt tot herziening en verduidelijking van de scope van het document.

Dit is een concreet voorbeeld van hoe normalisatie werkt, en hoe belangrijk het is om belanghebbenden te betrekken en zo het standpunt vanuit Nederland te kunnen bepalen. Mede dankzij de inzet vanuit Nederland is het document en de scope aangepast.

Normalisatie

Tijdens de informatiemiddag van 29 januari jl. werd NEN verzocht meer informatie te sturen over normalisatie, omdat niet alle partijen hiermee bekend zijn. Om normalisatie toe te lichten, zijn verschillende informatiebronnen ontwikkeld. Bij de nog te organiseren opstartbijeenkomst van de commissie ‘Radioactiviteit & zorg’ wordt hier nader op ingegaan. NEN heeft een filmpje ontwikkeld om toe te lichten hoe normalisatie werkt, bekijk het animatiefilmpje.

Aanmelden en meer informatie

Iedere belanghebbende partij kan deelnemen aan de nog op te richten commissie over zorg en radioactiviteitsmetingen. Om de haalbaarheid van deze commissie te kunnen bepalen, verzoeken we u vriendelijk uiterlijk 20 april a.s. een reactie te sturen aan het secretariaat: e-mail marian.vanloenen@nen.nl.
Na 20 april worden de reacties geïnventariseerd. Afhankelijk van het resultaat, organiseert NEN een opstartbijeenkomst. Alle belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn