Normontwerp met diagnostische termen en codes voor tandheelkunde gepubliceerd

13-01-2014 Uit onderzoek van de commissie ‘Mondzorg’ van de Gezondheidsraad is gebleken dat er in de Nederlandse mondzorg een gebrek aan protocollen en richtlijnen is. Dit leidt tot ongefundeerde variatie aan behandelingen bij dezelfde diagnose. NEN heeft een Nederlandse norm met diagnostische termen en codes voor tandheelkunde ontworpen en ter commentaar gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen Ontwerp NEN 9313 gratis inzien en tot 1 maart van commentaar voorzien op www.normontwerpen.nen.nl.

Er is meer onderzoek nodig naar de noodzaak van tandheelkundig handelen. Om dergelijk onderzoek goed uit te kunnen voeren, is het raadzaam dat er niet alleen in Nederland maar ook internationaal overeenstemming wordt bereikt over diagnostische termen. Immers, in onderzoek gericht op ‘Evidence Based Dentistry’ (EBD), is het van groot belang dat de uitkomsten van onderzoek naar het effect van bepaalde behandelingen worden gekoppeld aan de diagnose die aan de onderzochte behandeling ten grondslag ligt. In veel van het huidige klinisch onderzoek gebeurt dit onvoldoende, waardoor de zeggingskracht van uitkomsten beperkt blijft.

Digitale codes en databases

Het is wenselijk om diagnostische termen van een unieke digitale code te voorzien, zodat digitale databases kunnen worden opgezet om de gegevens van onderzoek goed te verwerken en uitwisselbaar te maken. Invoering van een dergelijk systeem in Nederland vergoot de mogelijkheden van het huidige NMT-peilstationonderzoek enorm.

Voor de geneeskunde heeft een aantal partijen al internationale diagnostische terminologie met bijbehorende codes ontwikkeld. Zo zijn er de ‘ICD-codes’ (International Classification of Disease), ontwikkeld door de WHO, en SNODENT, ontwikkeld door de ADA (American Dental Association). In de ICD-codelijst ontbreekt een groot aantal specifieke tandheelkundige diagnostische codes, en SNODENT is na 17 jaar ontwikkeling nog steeds niet beschikbaar voor de algemene tandarts.
Gestandaardiseerde tandheelkundige diagnostische termen zijn ook van belang om de communicatie met patiënten en andere beroepsbeoefenaars te verbeteren. Bovendien stelt het de individuele mondzorgverlener in staat om eigen resultaten vast te leggen en ‘best practices’ te monitoren. Het gebruik van gestandaardiseerde diagnostische termen kan bijdragen aan een beter zicht op de mondgezondheid van Nederlandse patiënten en het identificeren van trends daarin.

Nederlandse norm

Mevrouw Kalenderian (Harvard Dental Center, Harvard School of Dental Medicine) heeft samen met de normcommissie ´Tandheelkunde´ aan deze norm gewerkt. Zij en haar onderzoeksgroep zijn in overleg met de WHO om hun lijst op te nemen in de ICD9- en/of ICD10-lijst van de WHO. Omdat dit enige tijd zal vergen, is vanuit de normcommissie 'Tandheelkunde' van NEN het voorstel gekomen om de Ezcode-lijst in eerste instantie als Nederlandse norm op te stellen. Zo kan men in Nederland met de leveranciers van tandheelkundige software in overleg treden en hen verzoeken de lijst in hun softwarepakket op te nemen, zodat gebruik van de Ezcodes bij het vastleggen van diagnoses in de tandartspraktijk mogelijk is.

Commentaar en meer informatie

Commentaar op Ontwerp NEN 9313 kan tot 1 maart 2014 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Saliha Lalout, telefoon (015) 2 690 431, of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn