Normontwerp voor persoonsgerichte zorg gepubliceerd voor commentaar

27-06-2019 Het Europese normontwerp prEN 17398 'Patient involvement in health care – Minimum requirements for person-centred' is gepubliceerd. Tot 15 augustus kunt u commentaar indienen op het concept.

Op initiatief van Zweden is een Europese norm ontwikkeld over persoonsgerichte zorg en de rol van de cliënt/patiënt hierin. De norm heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te garanderen in partnerschap tussen de cliënt/patiënt, familie/relaties en de professionele zorgverlener. De zorg wordt ontwikkeld vanuit de middelen, capaciteiten en behoeftes van de cliënt/patiënt. De drie kernonderdelen zijn:

  • Het verhaal van de patiënt - waarom zoekt hij/zij hulp, hoe beïnvloedt de gezondheid het leven en wat zijn de doelstellingen?
  • Gezamenlijke besluitvorming - de cliënt/patiënt, de familie/relaties en de zorgverleners beslissen samen over de zorg.
  • Documentatie - het vaststellen van de gegevens die nodig zijn en worden gedeeld tussen zorgvrager en zorgverleners, zoals het persoonlijk gezondheids- en zorgplan.

Stakeholders

De norm is van belang voor zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en adviesorganisaties die de patiënt/cliënt centraal willen stellen in hun werk. Ook voor zorgverzekeraars en beleidsmakers is de norm relevant.

Commentaar en suggesties

Tot 15 augustus 2019 kunt u het normontwerp inzien en commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie van naam, organisatie en e-mailadres krijgt u toegang tot de norm. Per paragraaf kunt u aangeven waarom de tekst moet worden veranderd en wat er zou moeten staan. NEN stuurt het Nederlandse commentaar door naar de Europese werkgroep.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, NEN consultant, e-mail zw@nen.nl

Meepraten over de inhoud

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van deze norm? Op dit moment is er (nog) geen Nederlandse normcommissie die het werk van de Europese werkgroep volgt. Nederlandse partijen kunnen beslissen alsnog te participeren. Stuur voor deelname aan of meer informatie een mail naar zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn