Ontwerp NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' voor commentaar gepubliceerd

19-01-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Aan het ontstaan van deze norm liggen een aantal (inter)nationale trends en ontwikkelingen ten grondslag. Deze zijn bepalend voor de standaardisatie van identificerende gegevens van geneesmiddelen. Zij vormen de context waarin de beslissing, om de Nederlandse verworvenheden op het gebied van standaardisatie in de farmacie te normeren, tot stand is gekomen.


Het doel van NEN 7507 is:

  • de identificerende kenmerken van geneesmiddelen vast te leggen in een norm van en voor de hele zorgbranche;
  • een basisstructuur voor een databank voor geneesmiddelen te beschrijven; deze norm fungeert tevens als één van de bronnen van de ISO Technical Specification Health informatics - Requirements for Medicinal Product Dictionary Systems for Health Care.

Toepassingsgebied van NEN 7507

In deze norm worden de kenmerken vastgelegd, die het geneesmiddel uniek identificeren ten behoeve van de processen van zowel voorschrijven, bestellen, afleveren, toedienen en declareren, als medicatiebewaking. Deze gegevens vormen ook de basis voor statistische analyse van deze processen. Tevens komt aan bod de groepering van kenmerken, zodanig dat geneesmiddelen op verschillende niveaus van detaillering kunnen worden beschreven. Deze groepering is essentieel voor een efficiënte medicatiebewaking.

Commentaar indienen

NEN 7507 is in 2008 gepubliceerd en wordt nu herzien, waarbij de belangrijkste wijziging het toevoegen van de identificerende kenmerken voor het ‘voorschrijfniveau’ is.

NEN streeft naar een open en transparant normalisatieproces. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen is daarbij belangrijk. Het inzien van het normontwerp en het leveren van commentaar kan via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (e-mailadres, naam en organisatie) kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp inzien en commentaar leveren. Zodra het normontwerp beschikbaar is, zal dit kenbaar worden gemaakt via nieuwsbrieven van NEN, Z-Index en KNMP.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313 of e-mail: shirin.golyardi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn