Ontwikkeling correctieblad bij NTA 8023 'Landelijke verwijsindex risicojongeren'

13-11-2014 NEN start met de ontwikkeling van een correctieblad bij NTA 8023-1:2010+A1:2010 ‘Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren’. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt. Eind november organiseert NEN hiertoe een bijeenkomst. Belanghebbenden kunnen zich tot 17 november a.s. aanmelden.

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij andere hulpverlenende instanties. De verschillende instanties kunnen zo overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening.

NTA 8023 is in 2007 gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) beschrijft de communicatie tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en de aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners. In 2010 is de NTA herzien en is een aanvullingsblad gepubliceerd. NTA 8023 bestaat uit drie delen:

  • NTA 8023-0:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector -
    Deel 0: Algemene bepalingen'
  • NTA 8023-1:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector -
    Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren'
  • NTA 8023-2:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector -
    Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV)'

Inhoud correctieblad

De nieuwe Jeugdwet gaat op 1 januari 2015 in en vervangt de Wet op de Jeugdzorg. In deze wet staan de criteria vastgelegd waarbij twee jeugdigen als gezinslid met elkaar matchen. Dit is het geval wanneer zij één of meer van de volgende overeenkomsten hebben: eigen woonadres of ouder(s). De functionele gevolgen voor de verwijsindex zullen in het correctieblad worden gecorrigeerd en verduidelijkt.

Projectgroep

Eind november organiseert NEN een bijeenkomst waarin de voorgestelde correctie wordt besproken. Partijen die belang hebben bij de ontwikkeling van het correctieblad, kunnen zich tot 17 november a.s. aanmelden bij Ellen Drop: ellen.drop@nen.nl of
telefoonnummer (015) 2 690 342.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 274 of e-mail lieke.vannierop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn