Open vergadering normcommissie IVD

24-09-2018 NEN organiseert op 12 oktober 2018 van 10.00 tot 12.30 uur een open vergadering van de normcommissie In-vitro diagnostica (IVD). De aanleiding voor deze open vergadering is de grote belangstelling voor de revisie van de ISO 15189. Vele partijen hebben hun interesse kenbaar gemaakt. Op 12 oktober vertellen ervaringsdeskundigen over hun ervaringen in het normalisatieproces, specifiek over hoe het is om betrokken te zijn bij de ISO 15189. Wat houdt dat in, welke impact heeft het en wat merken zij ervan in hun dagelijkse werkzaamheden?

NEN-EN-ISO 15189 specificeert eisen voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. De norm wordt gebruikt:

  • Door medische laboratoria in de ontwikkeling van hun systemen voor kwaliteitsborging en de beoordeling van hun eigen competentie.
  • Voor het bevestigen of herkennen van de bevoegdheid van de medische laboratoria door laboratoriumklanten, regelgevende autoriteiten en accreditatie-instanties.

Normcommissie IVD
In Nederland worden de normen voor IVD opgesteld door de normcommissie 'In-vitro diagnostica'. Iedere belanghebbende partij heeft de mogelijkheid om lid te worden en op deze manier invloed uit te oefenen op de normen. In de commissie zitten verschillende experts op dit gebied.

Open vergadering normcommissie IVD
ISO 15189 staat op het werkprogramma van de normcommissie In-vitro diagnostica (IVD). De normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. De normcommissie vertegenwoordigt Nederland in het internationale normalisatieproces. Leden hebben direct toegang tot het internationale netwerk en de mogelijkheid om mee te werken aan de voor hen relevante normen. Op deze manier is het direct of indirect mogelijk om invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm. Naast de normcommissie IVD, is sinds een aantal jaar ook een Begeleidingscommissie ISO 15189 actief. In het revisietraject van ISO 15189 brengt de begeleidingscommissie advies uit over de verschillende concepten van de norm aan de normcommissie IVD. Het commentaar- en stemrecht ligt bij de normcommissie. Deze commissie bepaalt wat er wel en niet ingediend wordt bij ISO namens Nederland.

De open vergadering is bedoelt om informatie te delen over het werkprogramma van de normcommissie, in het bijzonder de ISO 15189. Deelnemers hebben de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met de leden en vragen te stellen. Daarnaast wordt informatie gegeven over normalisatie en welke rol experts hebben in het normalisatieproces.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail advies.medisch@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘In-vitro Diagnostica (IVD)’ houdt zich bezig met onderwerpen op dit gebied. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn