Platform Zorgbedden adviseert over opstelling ‘Programma van Eisen’

13-05-2014 Het Platform Zorgbedden heeft een adviesdocument gemaakt voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor ziekenhuisbedden. Dit adviesdocument is een leidraad voor aanbestedende organisaties om vast te stellen aan welke eisen en wensen een zorgbed dient te voldoen. Leveranciers kunnen vervolgens antwoorden/oplossingen geven op de gestelde (knock-out)eisen en wensen. Belanghebbende partijen kunnen het document opvragen bij NEN.

De leden van het Platform Zorgbedden hebben besloten om het PVE op te stellen, omdat er onduidelijkheid is over een algemeen kader voor het inkopen van een zorgbed. De bron en het format van dit PvE is ontwikkeld door het landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren Gezondheidszorg (LNAG), een onderdeel van de beroepsvereniging NEVI-zorg. Het format is vervolgens inhoudelijk aangepast door het Platform Zorgbedden. De leidraad is vooral gericht op de intramurale zorg, het ziekenhuis.

Commentaar indienen

Opmerkingen ten aanzien van het document kunnen leiden tot herziening en/of aanpassing ervan. Bij vragen of knelpunten over dit document kan contact worden opgenomen met NEN. De bevindingen worden besproken in het Platform Zorgbedden.

Platform Zorgbedden

Het NEN Platform Zorgbedden is hét kennisnetwerk op het gebied van zorgbedden. Leden van dit platform wisselen kennis en ervaringen uit over de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van zorgbedden. Naast het PvE voor ziekenhuisbedden, wordt dit jaar gekeken naar een PvE voor de care (verpleeghuizen, thuiszorg, etc.). Hierbij zal aandacht worden besteed aan de doelgroep en het soort bedden dat hier wordt gebruikt. Tevens wordt normontwikkeling gevolgd op het gebied van kinderbedden.

Meer informatie en opvraging PvE Zorgbedden

Voor meer informatie over of opvraging van het PvE Zorgbedden, en voor het indienen van commentaar kunt u contact opnemen met Marian van Loenen, projectassistente Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn