Praat mee over normen voor desinfectantia & antiseptica

03-07-2017 De normcommissie ‘Desinfectantia en antiseptica is betrokken bij Europese normontwikkeling over desinfectantia & antiseptica. De leden hebben invloed op de totstandkoming van deze afspraken (normen). De normcommissie bestaat uit verschillende experts maar zoekt nog naar nieuwe leden.

NEN streeft bij de samenstelling van normcommissies naar vertegenwoordiging van alle belanghebbende partijen. Bent u fabrikant, leverancier, infectiepreventie medewerker of anderszins betrokken bij het onderwerp desinfectantia en antiseptica, dan bent u welkom om lid van de normcommissie te worden. Samen met de andere experts, kunt u deel uitmaken van dit kennisplatform en op deze manier invloed uitoefenen op de (internationale) normen voor desinfectantia en antiseptica!

Normcommissie Desinfectantia en antiseptica

De normcommissie ‘Desinfectantia en antiseptica’ bestaat uit Nederlandse experts die het standpunt van Nederland in het normontwikkelingsproces vertegenwoordigen.
De commissie werkt aan normen voor testmethoden om de werkzaamheid van desinfectantia en antiseptica aan te tonen. Door goede afspraken over testmethoden vast te leggen, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. De normcommissie werkt ook mee aan de totstandkoming van internationale normen op dit gebied. Iedere belanghebbende partij op het gebied van desinfectantia en antiseptica is welkom om deel te nemen aan de normcommissie.

Werkprogramma

De normcommissie volgt actief het werk van het Europese secretariaat CEN/TC 216 ‘Chemical disinfectants and antiseptics’. Op het werkprogramma staan onder andere de volgende normen:

  • NEN-EN 12791 ’Chemische desinfectantia en antiseptica - Handendesinfectantia voor medische toepassing - Testmethode en eis (fase 2/stap 2)’;
  • NEN-EN 16777 ‘Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve niet-poreuze oppervlakteproef zonder mechanische actie voor de evaluatie van virusdodende activiteit van chemische desinfectantia gebruikt in de medische omgeving’;
  • NEN-EN 13704 ’Chemische desinfectantia - Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de sporendodende werking van chemische desinfectantia in voedsel, industriële, huishoudelijke en institutionele omgeving - Beproevingsmethoden en eisen (fase 2, stap 1)'.

Eind 2015 is ook gestart met het ontwikkelen van een norm over desinfectantia en antiseptica, specifiek over de kwantitatieve barrièretest voor evaluatie van virale activiteit voor instrumenten die gebruikt worden in het medische veld. Het gaat hierbij om de uitwerking van methodes en eisen.

Invloed op het Europese werkprogramma

Leden van de normcommissie hebben de mogelijkheid om commentaren te geven op de normontwerpen van CEN/TC 216. Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de werkgroep vergaderingen.

Deelname en informatie

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat van NEN: Roesja Zwartjens, projectassistente Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail zw@nen.nl.Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn