Publicatie HKZ-norm en -schema zzp’ers in zorg en welzijn

28-06-2018 De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm in combinatie met het certificatieschema is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen.

HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm en een certificatieschema voor zzp’ers in zorg en welzijn ontwikkeld. De norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er. Het is gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7 actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. In het certificatieschema is vastgelegd op welke manier wordt getoetst of een zzp‘er aan de HKZ-norm voldoet.

Keurmerk

Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Planning

Het komende half jaar wordt een ICT-platform ontwikkeld. Het ICT-platform biedt zzp’ers de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen voor certificatie. De beoordeling of een zzp’er in aanmerking komt voor het keurmerk, wordt uitgevoerd door certificerende instellingen. Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor zzp’ers in zorg en welzijn. Vanaf 2019 is het mogelijk om het keurmerk te verkrijgen en staat het register vermeld op www.hkz.nl.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met HKZ, telefoon 015 2 690 318 of e-mail info@hkz.nl.

Norm

HKZ 166:2018 Certificatieschema nl

Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurig...

Dit certificatieschema beschrijft de toetsing op basis van de HKZ-norm Zzp’ers in zorg en welzijn - onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg, hierna te noemen ‘HKZ-norm’.

Meer informatie over deze norm

Norm

HKZ 166:2018 nl

Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurig...

HKZ 166 bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Dit betreft zowe...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn