Publicatie certificatieschema norm voor veilige mail

20-05-2020 Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een norm voor veilige mail vastgesteld: NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen via e-mail en chat. Met de publicatie van het certificatieschema NCS 7516 kunnen leveranciers van veilige mail producten zich vanaf vandaag laten certificeren tegen NTA 7516.

Het certificatieschema NCS 7516-1 ‘Conformiteitsbeoordeling – Deel 1: Eisen aan instellingen die audits uitvoeren ten behoeve van certificatie van communicatiedienstenaanbieders die diensten aanbieden voor veilige e-mail conform NTA 7516’ bevat eisen en richtlijnen. Hieraan moeten certificerende instellingen zich houden bij het uitvoeren van audits en certificatie. Aan de hand van dit schema wordt getoetst of het product van een e-mailleverancier aan NTA 7516 voldoet.

Certificatieschema

E-mailleveranciers, die voldoen aan NTA 7516, ontvangen een certificaat en verkrijgen daarmee het recht om het keurmerk NTA 7516 te gebruiken in hun uitingen.

Het certificatieschema is ontwikkeld door vertegenwoordigers van zorginstellingen en patiënten, geflankeerd door experts op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in de zorg, leveranciers van veilige mail producten en certificerende instellingen.

Certificerende instellingen en centraal openbaar register

Naar verwachting behalen de eerste leveranciers al in mei 2020 hun certificaat. NEN beheert een register met de gecertificeerde leveranciers.

Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificerende instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN. Op die manier zorgt NEN voor een uniforme toepassing van de norm en het certificatieschema. De aangesloten certificerende instellingen zijn te vinden op de pagina van NCS 7516.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm en/of certificatieschema kunt u contact opnemen met Kars Jansen en Shirin Golyardi, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meer informatie over NTA 7516 is te vinden op nen.nl/nta7516

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn