Publicatie nieuwe edities ISO 11615 en 11616 Identificatie van geneesmiddelen

30-10-2017 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en de wijze waarop dit is geïmplementeerd in processen voorschrijven, afleveren en declareren. Vanuit Nederland is dan ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO normen voor identificatie van geneesmiddelen. Na een herziening van deze normen zijn nieuwe edities gepubliceerd van ISO 11615 en ISO 11616 en hun implementatievoorschriften.

ISO 11615 en ISO 11616 maken deel uit van de normenserie ‘Identification of Medicinal Products’ (IDMP): ISO 11615, ISO 11616, ISO 11238, ISO/TS 20451, ISO/TS 20443 en ISO/TS 19844, en, onveranderd, ISO 11239, ISO 11240, die wereldwijd de activiteiten van registratieautoriteiten van geneesmiddelen ondersteunen. In Nederland is deze taak belegd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Internationaal

Sinds 2007 hebben in de internationale standaardisatiegroep ISO/TC215/WG6 experts uit betrokken landen hard gewerkt aan de totstandkoming van twee normen voor het elektronisch bericht voor het melden van bijwerkingen en een set van 5 normen plus implementatievoorschriften (TS) voor de identificatie van geneesmiddelen.

Nederlandse bijdrage

Vanuit Nederland hebben de leden van de verantwoordelijke spiegelcommissie ‘Farmacie’ (KNMP, CBG, Z-Index, Iperion, GS1, IHIBCC, NVZ, NFU, Nictiz) zeer actief bijgedragen om de nieuwe internationale normen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de Nederlandse praktijk van de geneesmiddelendatabank G-Standaard. Het beïnvloeden van de internationale normen door Nederlandse standpunten wordt extra ondersteund door NEN als secretariaathouder van de internationale werkgroep.

In het najaar wordt de laatste hand gelegd aan de revisie van ISO 11238 en haar implementatievoorschrift die door het CBG wordt geleid. Hier vindt u het ISO persbericht over de publicatie van deze normen.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen en toegang hebben tot de laatste inzichten op dit gebied? De spiegelcommissie Farmacie maakt onderdeel uit van de normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ die zich bezig houdt met het actief volgen en inbrengen van het Nederlands standpunt op het werkprogramma van de internationale commissie ISO/TC 215 ‘Health informatics’, in het bijzonder werkgroep 6 ‘Pharmacy & medicines business’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze spiegelcommissie een e-mail naar zw@nen.nl of via telefoon 015 2 690 313.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn