Recepten voor medicatie voortaan digitaal in plaats van handgeschreven

15-10-2013 Artsen mogen binnenkort medicatie alleen nog maar elektronisch voorschrijven. Het handgeschreven doktersrecept verdwijnt.

Zestien zorgorganisaties en artsenverenigingen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe richtlijn ‘Elektronisch voorschrijven’ van de artsenfederatie KNMG. Die heeft de richtlijn opgesteld op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Digitaal voorschrijven

In deze nieuwe richtlijn is vastgelegd dat het digitaal voorschrijven van medicatie de nieuwe norm wordt voor artsen. Wel zijn er in de richtlijn enkele uitzonderingssituaties geformuleerd. Voor bedrijfsartsen, die zelden geneesmiddelen voorschrijven, is elektronisch voorschrijven niet verplicht. Dit geldt ook voor het voorschrijven van reizigersmedicatie.

Ook als een arts te maken krijgt met een onvoorziene situatie, dan heeft het oplossen van die situatie voorrang boven een digitaal voorschrift. De arts moet zijn of haar handelen dan wel achteraf kunnen verantwoorden.

De laatste uitzondering is als er geen systeem aanwezig is om digitaal te kunnen voorschrijven op een specifieke locatie, zoals op een operatiekamer of als een arts thuis op visite is bij een patiënt. Voor deze situaties geldt dat de medicatie achteraf alsnog elektronisch moet worden voorgeschreven.

Toezicht op elektronisch voorschrijven

De artsenfederatie heeft met de Inspectie afgesproken dat de nieuwe richtlijn op 1 januari 2014 van kracht wordt. Vanaf volgend jaar zal de Inspectie het elektronisch voorschrijven ook opnemen in haar toezicht.

Voorschrijvers die op 1 januari 2014 niet elektronisch voorschrijven, moeten op die datum wel een realistisch plan van aanpak hebben wanneer wel elektronisch zal worden voorgeschreven. Elektronisch voorschrijven moet uiterlijk op 1 januari 2015 overal beschikbaar zijn.

De nieuwe KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven hangt samen met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

In deze richtlijn uit 2008 staat dat er bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht beschikbaar dient te zijn waarop de voorschrijver het medisch handelen baseert.

NEN is momenteel bezig met een norm voor ‘eisen aan elektronische recepten’, hierbij zal de revisie NEN 7503 als input gelden.

Ook interessant

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn