Revisie internationale norm ISO 15189 vraagt om stem experts

22-08-2018 NEN heeft vanuit ISO een oproep ontvangen om experts aan te melden die mee willen werken aan de revisie van de 15189:2012 ‘Medical laboratories - Requirements for quality and competence’. Dit is dé kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria. Bent u expert op gebied van medische laboratoria, wilt u meepraten en meebeslissen over de revisie? Neem dan contact op met NEN!

Medische laboratoria kunnen NEN-EN-ISO 15189 gebruiken als basis van hun kwaliteitsmanagementsystemen waarin ook de eigen competenties worden beschreven. Accreditatie volgens de norm kan door klanten van het laboratorium, regelgevende instellingen en accreditatieinstellingen worden gebruikt om deze competentie van medische laboratoria te herkennen en erkennen.

De rol van experts

De norm ISO 15189 staat op het werkprogramma van de normcommissie In-vitro diagnostica (IVD). Deze normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. De normcommissie vertegenwoordigt Nederland in het internationale normalisatieproces. Leden hebben direct toegang tot het internationale netwerk en de mogelijkheid om mee te werken aan de voor hen relevante normen. Op deze manier kan men direct of indirect invloed uitoefenen op de inhoud van de norm. Naast de normcommissie IVD, is sinds een aantal jaar ook een Begeleidingscommissie ISO 15189 actief. In het revisietraject van ISO 15189 zal de Begeleidingscommissie advies uitbrengen over de verschillende concepten van de norm aan de normcommissie IVD. Het commentaar- en stemrecht ligt bij de normcommissie IVD. Deze commissie bepaalt wat er wel en niet ingediend wordt bij ISO namens Nederland.

Deelname en informatie

Deelname aan de normcommissie IVD, als ook de Begeleidingscommissie ISO 15189 is mogelijk voor iedere belanghebbende partij. Bent u geïnteresseerd in deelname en/of wilt u hierover meer informatie, dan kunt u hiertoe contact opnemen met het NEN secretariaat, e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn