Risico op verkeerd medicijngebruik door gebrekkige informatietechnologie

15-10-2013 Verkeerd medicijngebruik is een risicofactor voor met name kwetsbare ouderen. En juist in deze groep is er dikwijls sprake van polyfarmacie: het gebruik van vijf of meer verschillende medicijnen per dag.

Er is sprake van polyfarmacie bij naar schatting een miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Een goede uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners is dan cruciaal. Die uitwisseling is op dit moment vaak niet optimaal, zo concludeert het RIVM na onderzoek.De problemen bij polyfarmacie ontstaan doordat meerdere artsen geneesmiddelen aan één patiënt voorschrijven en elkaar onvoldoende op de hoogte stellen. Dit kan overigens ook gebeuren als er juist gestopt moet worden met een bepaald medicament. Behalve om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, gaat het ook om communicatie tussen zorgverleners en de patiënt of mantelzorger.

Gebrekkige informatietechnologie

Gebrekkige informatietechnologie zorgt ervoor dat informatie niet eenvoudig elektronisch kan worden uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners, zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd oor het RIVM, op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uit het onderzoek blijkt dat 30 tot 45 procent van de 65-plussers dagelijks vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruikt. Omgerekend gaat het in totaal om tussen de 750 duizend en één miljoen mensen. Voor bijna 20 procent van de 75-plussers (circa 200 duizend) loopt het aantal medicijnen op tot meer dan negen.

Sommige van deze medicijnen zijn niet, of niet meer, nodig. Dan is er sprake van overbehandeling. Het omgekeerde komt ook voor: een geneesmiddel is wél nodig, maar het wordt niet voorgeschreven. Volgens het RIVM is er bij ongeveer 40 procent van de bewoners van verzorgingshuizen sprake van over- of onderbehandeling.

Verkeerd medicijngebruik kan bij de inname van veel medicijnen leiden tot risico’s, zoals een onnodige ziekenhuisopname. Bij polyfarmacie is er soms sprake van vermijdbare bijwerkingen of een ongunstige wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen, aldus het RIVM.

Er zijn weliswaar richtlijnen om de medicatieveiligheid te verbeteren, maar het RIVM constateert enkele knelpunten in de uitvoering ervan. Gebrekkige informatietechnologie is er daar een van. Maar soms ontbreken ook de afspraken tussen artsen en apothekers over de uitvoering van de jaarlijkse medicatiebeoordelingen.

Tot slot is volgens het RIVM ook niet precies duidelijk welke combinatie van factoren nu het allerhoogste risico vormen voor ouderen met polyfarmacie.


Relevante norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn