Standaardisatieorganisaties slaan handen ineen

27-05-2013 De standaardisatieorganisaties HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz en het National Release Center IHTSDO hebben met elkaar afgesproken een nauwere samenwerking met elkaar aan te gaan. Dit blijkt uit een op 27 mei 2013 door de partijen ondertekend convenant. Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is.

De intensievere samenwerking is ontstaan vanuit de wetenschap dat standaardisatie-activiteiten momenteel versnipperd en domeingericht plaatsvinden. De betrokken organisaties slaan nu de handen ineen rond de inzet van standaarden en normen als aanjager voor innovatie en opschaling van ICT-oplossingen in de zorgmarkt. Daarnaast wordt met de samenwerking geborgd dat Nederlandse zorgstandaarden goed aansluiten op de beschikbare internationale industriestandaarden. Vanuit een Bestuurlijk Overleg wordt een gezamenlijk activiteitenoverzicht vastgesteld. Daarnaast worden standaarden, normen, profielen en vooral de beschikbare expertise in het kader van de samenwerking gedeeld met de zorgmarkt.

De betrokken partijen zijn:

  • HL7 Nederland, een stichting die als nationale affiliate van HL7 International tot doel heeft om de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van de HL7 familie van standaarden specifiek voor de Nederlandse zorg te ondersteunen en promoten. De Stichting ontvangt hiertoe middelen van de aangesloten deelnemers, zowel in de vorm van contributies als bijdragen in natura (capaciteit, kennis).
  • IHE Nederland, een stichting als nationale affiliate van IHE International tot doel heeft om het internationale IHE-raamwerk te promoten en ondersteunen in Nederland ten behoeve van een efficiënt zorgproces en een optimale medische zorg. IHE Nederland ontvangt hiertoe middelen van haar deelnemers, zowel in de vorm van contributies als bijdragen in natura (capaciteit, kennis).
  • NEN, een stichting die tot doel heeft om NEN- en HKZ normen voor en met de zorgmarkt te ontwikkelen, te publiceren en te beheren. Internationale afstemming vindt plaats binnen CEN- en ISO verband. Via NEN kan elke zorgorganisatie invloed uitoefenen op afspraken. NEN ontvangt daartoe middelen vanuit de markt.
  • Nictiz, een stichting die tot doel heeft om als nationaal expertisecentrum het gebruik van ICT in de zorg te stimuleren door het voorzien in standaarden, kennis en oplossingen voor interoperabiliteit, functionaliteit en kwaliteit van ZorgICT. Nictiz ontvangt hiervoor middelen van het Ministerie van VWS en projectmiddelen vanuit de markt.
  • National Release Centre (NRC) IHTSDO, is de Nederlandse vertegenwoordiging van de International Healthcare Terminology Standards Development Organization. Deze rol wordt ingevuld door Nictiz in opdracht van het Ministerie van VWS.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp: NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 291 of e-mail gezondheidszorg@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn