Start Europees normalisatietraject Homeopathie

27-05-2013 Op Europees niveau is het normontwikkelingstraject 'Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy’ gestart. Partijen uit Nederland kunnen bijdragen aan dit normontwikkelingstraject.

Op 6 augustus 2013 organiseert NEN een vergadering om geïnteresseerde partijen te informeren over het normontwikkelingstraject 'Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy’ en te beslissen over Nederlandse deelname aan het traject.

Doel Europese norm Homeopathie dienstverlening

De European Committee for Homeopathy (ECH – www.homeopathyeurope.org) en de Liga Medicorum Homeopathica (LMHI – www.lmhi.net) nemen het initiatief een Europese norm te ontwikkelen over dienstverlening in homeopathie.

Het doel is trainingseisen vast te stellen voor een veilige en effectieve uitvoering van homeopathie. De bestaande documenten van de beide organisaties worden als basis gebruikt voor het opstellen van de Europese norm. Het normontwikkelingstraject focust op opleiding, bijscholing en praktijkvoering van homeopathie. Het normontwikkelingstraject gaat niet in op de fabricage van homeopathische medicijnen.

De Europese norm zal bestaande nationale wetgeving niet kunnen harmoniseren, maar deze aanvullen daar waar behoefte is en daar waar bestaande regulering ontbreekt.

Proces

Het proces verloopt in twee stappen.
De eerste stap is dat NEN namens Nederland uiterlijk 8 augustus 2013 zal stemmen op dit voorstel. Om een Nederlandse stem te kunnen uitbrengen organiseert NEN een informatiebijeenkomst.

De tweede stap is dat bij positief stemresultaat een Europese normcommissie wordt opgericht. De vraag aan Nederlandse marktpartijen is of er behoefte is om actief deel te gaan nemen aan de Europese normontwikkeling en de Nederlandse belangen te behartigen. Daartoe kan bij NEN een Nederlandse normcommissie worden opgericht.

Belanghebbenen

Mogelijk belanghebbende partijen in het traject zijn homeopaten en aanverwante dienstverleners, branche- organisaties, huisartsen en andere zorgverleners die doorverwijzen naar homeopaten, patiëntenorganisaties, gezondheidsorganisaties, het Ministerie, zorgverzekeraars en inspectie.

U bent uiteraard vrij om deze aankondiging door te sturen naar partijen waarvan u denkt dat ze ook interesse/belang hebben bij dit onderwerp. Als u ons daarbij ook informeert, kunnen wij de volgende keer deze partijen rechtstreeks benaderen.

Informatiebijeenkomst 6 augustus 2013

Op 6 augustus 2013, van 14.00-16.00 uur, organiseert NEN een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij NEN in Delft. Het doel van de bijeenkomst is te bepalen of Nederland zal participeren in het Europese traject. Na aanmelding ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, voor aanmelden voor de vergadering op 6 augustus of om uw belangstelling voor lidmaatschap aan deze nationale normcommissie kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met Angelique IJzelenberg, projectassistente NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn