Start ontwikkeling richtlijn over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19

19-05-2020 NEN start 19 mei 2020 met het ontwikkelen van een document over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19. Deze richtlijn is bedoeld om partijen in de sector duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om medische disposables te kunnen hergebruiken in deze uitzonderlijke periode. Experts op dit gebied zijn welkom om deel te nemen aan dit traject. Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 2020.

Ten tijde van COVID-19 kan het door tekorten nodig zijn om binnen korte tijd te moeten besluiten of er over gegaan kan worden tot het hergebruik van disposables. De richtlijn voor disposables gaat beschrijven welke stappen er moeten worden doorlopen om tot een weloverwogen beslissing te komen over herverwerking en hergebruik. Daarbij gaat het over het verzamelen van informatie over het disposable product, vaststellen van de minimaal te stellen eisen aan het product, het inventariseren van mogelijke herverwerkingsopties, selectie van meest geschikte methoden, het uitvoeren van testen (zowel ten aanzien van het proces als de productkwaliteit), uitvoeren van een risicoanalyse, identificatie van mogelijke randvoorwaarden en de besluitvorming. Ook gerelateerde processen, zoals de logistiek en informatievoorziening binnen de instelling, komen aan bod.

Draagvlak & expertise

Bij de ontwikkeling van de richtlijn voor hergebruik medische disposables tijdens COVID-19, worden leden uit het netwerk van medische hulpmiddelen betrokken. NEN streeft naar vertegenwoordiging, waarbij elke mogelijke belanghebbende partij vertegenwoordigd is.

NEN faciliteert, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Door COVID-19 zijn veel bedrijven en organisaties ertoe genoodzaakt allerlei maatregelen te treffen. De behoefte aan een document over disposable medische hulpmiddelen ten tijde van COVID-19 is groot. Zodoende wordt verkend in hoeverre het traject versneld tot stand kan komen, met breed draagvlak en vertegenwoordiging van alle (mogelijk) belanghebbende partijen.

NEN begeleidt de partijen om te komen tot deze richtlijn, het voorzitterschap wordt ingevuld door het RIVM.

Publicatie

De richtlijn voor hergebruik medische disposables wordt na publicatie zowel op deze website als in NEN-Connect gratis beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Bent u expert op dit gebied en wilt u een bijdrage leveren? Maak uw interesse uiterlijk 20 mei 2020 kenbaar bij de NEN-projectgroep COVID-19, e-mail iv@nen.nl. Meer informatie over oplossingen en maatregelen van NEN: nen.nl/covid19

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn