Startbijeenkomst normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’

16-10-2017 Op 12 december 2017 organiseert NEN een informatie- en startbijeenkomst voor partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de revisie van NEN-EN-ISO 10535 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden'. Ook komt de revisie van NEN 7506 aan bod, welke bij ISO ingebracht zal worden om onderdeel te worden van de nieuwe EN-ISO 10535. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt de normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’ opgericht.

Nederlandse partijen die een belang hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe versie voor EN-ISO 10535 en NEN 7506 kunnen zich aanmelden voor de informatie- en startbijeenkomst bij NEN. In deze bijeenkomst wordt door de deelnemers besloten of Nederland actief gaat deelnemen aan het werk bij ISO. Naast de revisie van de tilliftennorm staan ook de ISO-normen voor hygiënehulpmiddelen op het werkprogramma voor deze normcommissie.

Revisie van NEN 7506

Deze zomer heeft NEN de evaluatie uitgevoerd van NEN 7506 ‘Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften’. Op basis van de respons is besloten om NEN 7506 te reviseren door deze bij ISO en CEN in te brengen als onderdeel bij de revisie van EN-ISO 10535. De Nederlandse norm wordt dan een Europese en internationale norm. Nederlandse partijen zullen een goede adaptie van de Nederlandse norm op internationaal niveau moeten borgen door actief deel te nemen aan de ISO-werkgroep. Totdat de publicatie van de nieuwe EN-ISO 10535 (waarvan inspectie en onderhoud van patiëntentilliften onderdeel is) een feit is, blijft NEN 7506 bestaan in zijn huidige vorm.

Experts gevraagd

Nederlandse partijen en experts die willen meepraten en schrijven aan de revisie van EN-ISO 10535 en het integreren van NEN 7506 als internationale en Europese norm, worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN. Aanmelden voor deelname aan de eerste ISO-werkgroep bijeenkomst kan tot 10 november bij NEN.

Informatie- en startbijeenkomst normcommissie

Op dinsdagmiddag 12 december organiseert NEN een bijeenkomst om partijen te informeren over deelname aan de normcommissie. Onderdeel van de bijeenkomst is uitleg over het werkprogramma, goedkeuring van de commissiebegroting en het nemen van een bindend besluit over de Nederlandse deelname aan het werk bij ISO en CEN.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden kan via NEN Evenementen.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Drop.

015 2 690 342

zw@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn