Toelichting kwaliteitskenmerken NEN-EN 15224

21-04-2016 NEN-EN -15224 Zorg en Welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen op basis van ISO 9001 bevat kwaliteitskenmerken voor zorginstellingen om hun speerpunten voor kwaliteit te operationaliseren.

Om kwaliteit in zorg en welzijn te definiëren, moeten volgens NEN-EN 15224 kwaliteitskenmerken worden vastgesteld.

De norm bevat de eis dat de zorgorganisatie haar visie op beleid voor kwaliteit definieert en kwaliteitskenmerken bepaald voor de eigen context/situatie.

Ten aanzien van de kwaliteitskenmerken, wordt in NEN-EN 15224 de volgende kwaliteitseisen, met betrekking tot kwaliteitsken-
merken in zorg en welzijn, in beschouwing genomen:

1. geschikte, correcte zorg
2. beschikbaarheid
3. continuïteit van zorg
4. doeltreffendheid
5. doelmatigheid
6. gelijkwaardigheid
7. zorg gebaseerd op bewijs en kennis
8. op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
9. betrokkenheid van de zorgontvanger
10. cliënt-/patiëntveiligheid
11. tijdigheid/toegankelijkheid

Toelichting

Belangrijk is de vermelding 'in beschouwing worden genomen'. Dit betekent dat de zorginstelling kan kiezen uit de bovenstaande kwaliteitskenmerken (de norm zegt niet dat ze verplicht zijn) en ook alternatieve kwaliteitskenmerken kan bepalen en beschrijven.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze norm of over het normalisatieproces: Marlou Bijlsma, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 264 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn