Uitbreiding expertise normcommissie ‘In-Vitro Diagnostica (IVD)’ gewenst

10-02-2016 Het werkprogramma van de normcommissie IVD verandert. Door toevoeging van een aantal nieuwe onderwerpen, is uitbreiding van de commissie(leden) gewenst. Experts op het gebied van hulpmiddelen voor IVD, klinische performance studies, POCT, kleurcodering van bloedbuizen en biorisk management worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Belanghebbende partijen kunnen door deelname aan de normcommissie invloed uitoefenen op de nationale, Europese en internationale afspraken en agendapunten in dit vakgebied.

Klinische performance studies voor IVD hulpmiddelen

Er is gestart met de ontwikkeling van de norm ‘In-vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies involving specimens from human subjects - Good study practice’. Experts die actief zijn in klinische performance studies voor medische hulpmiddelen, medewerkers van medische laboratoria, de industrie, overheidsorganisaties en/of accreditatieorganisaties zijn welkom om deel te nemen. De ontwikkeling van de norm duurt naar verwachting 3 jaar, met als streven om het document in november 2018 af te ronden.

Kleurcodering Bloedbuizen

Een aantal jaar geleden is getracht te komen tot een norm over kleurcodering van bloedbuizen. Dit is niet gelukt, maar een aantal partijen vindt het belangrijk dat er wel een komt in het kader van patiëntveiligheid. ISO heeft het onderwerp weer op de agenda gezet.

POCT (Point of care testing)

Onder deze testen vallen apparaten of teststrips die aan het bed van patiënten of in huisartspraktijken worden gebruikt om snel een diagnose te stellen (bijvoorbeeld bloedglucosemeters). Op ISO-niveau wordt nu gewerkt aan een aantal documenten die betrekking hebben op het onderwerp. Zowel voor laboratoria als voor de gebruikers.

CWA 15793 ‘Laboratory biorisk management’

Er is een voornemen om het CEN Workshop Agreement 15793 ‘Laboratory biorisk management’ uit te werken in een ISO-norm. Deze ontwikkeling zal worden gevolgd vanuit de normcommissie IVD.

Interesse in deelname aan de normcommissie?

Voor meer informatie over de normcommissie IVD en/of deelname aan de ontwikkeling van de normen, kunt u contact opnemen het secretariaat: telefoon (015) 2 690 318 of e-mail petra.hendriks@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn