Uitnodiging informatiebijeenkomst kennisnetwerk MKB Medische Technologie

20-09-2013 NEN wil met relevante partijen een nationale ontmoetingsplek organiseren voor producenten van medische technologie in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Het gaat om een onafhankelijk platform van én door het MKB. Op donderdag 6 februari as. om 13.30 uur vindt bij NEN in Delft een informatiebijeenkomst plaats over dit nieuw op te richten kennisnetwerk. NEN nodigt alle partijen die tot dit segment behoren uit om onderdeel te zijn van dit platform.

Van het MKB is bekend dat er veel ideeën ontplooid worden om nieuwe technologieën te ontwikkelen en/of aan te jagen, zoals het toeleveren van (sub)systemen aan multinationals. Het blijkt dat het MKB niet altijd op de hoogte is van de eisen waaraan een systeem moet voldoen voordat het als medisch hulpmiddel toegelaten wordt op de markt. In de idee- en ontwikkelfase worden dan niet de geldende normen geraadpleegd en gehanteerd, en er wordt geen technisch dossier aangelegd. Hierdoor is de kans groot dat het systeem niet toegelaten wordt op de markt, en kunnen vooral nieuwe en kleinere organisaties op kosten worden gejaagd.

Kennisnetwerk MKB Medische Technologie

Bij de oprichting van het kennisnetwerk heeft NEN een faciliterende rol. Het gaat erom dat het MKB elkaar kan ontmoeten, vragen kan stellen, knelpunten kan benoemen en ervaringen kan uitwisselen. Het kennisnetwerk hanteert dan ook een vraaggerichte aanpak, waarbij de agenda voor de meetings wordt gevormd door de leden in overleg met de voorzitter en de faciliterende partijen. Met het kennisnetwerk wil NEN bewustwording creëren over wat nodig is om veilig te innoveren op het gebied van medische technologie. Dit met het streven om innovatie te stimuleren en naar een hoger plan te tillen.

Doelgroep

Iedereen die belang heeft of anderszins betrokken is bij medische hulpmiddelen is welkom om deel te nemen aan het kennisnetwerk. Het gaat erom dat er een kennisnetwerk ontstaat van verschillende belanghebbende partijen, afkomstig uit en belangrijk voor het MKB-segment.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding en/of meer informatie over het platform: Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn