Uitnodiging workshop ‘Verduurzamen medische apparatuur’

17-07-2017 Op 31 augustus, van 9.30 - 12.10 uur, organiseert NEN in samenwerking met Radboudumc een workshop over circulaire economie in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de circulaire economie in de zorg met medische apparatuur in het bijzonder. Uw mening telt en kan het verschil maken. Niet alleen nationaal, maar ook Europees en mondiaal.

NEN en het Radboudumc willen gezamenlijk de verduurzaming van medische apparatuur in een versnelling brengen. NEN heeft een nationaal, maar ook Europees en mondiaal netwerk en de betrokken normcommissieleden kunnen invloed uitoefenen op standaardisatie van producten. Het Radboudumc wil graag de verduurzaming in de zorgsector een extra impuls geven en heeft een breed netwerk in de zorg.

Transitie naar circulaire economie

Om de transitie te kunnen maken naar een circulaire economie zijn afspraken nodig. Normen kunnen helpen bij het vermarkten van kennis en het opschalen van innovaties. Deze gemeenschappelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid in de markt door het creëren van een gemeenschappelijke taal, bevorderen transparantie en versterken samenwerking. Recent heeft NEN onderzoek gedaan naar de rol van normen in de circulaire economie. De resultaten wijzen uit dat normen nodig zijn voor het op de markt brengen van circulaire grondstoffen en producten, vooral ook om de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen te borgen. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van MKB-bedrijven; vooral deze bedrijven spelen een rol in de benodigde innovaties.

Circulaire economie in de zorg

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de vraag waar de zorg nu staat op het gebied van circulaire economie, waarbij de focus wordt gelegd op het nog onontgonnen terrein van het verduurzamen van medische hulpmiddelen. Welke partijen hebben elkaar nodig en welke stappen willen ze daartoe zetten?

Refurbishment of medical electrical equipment and systems

Dat circulaire economie verder gaat dan de grens, blijkt onder andere uit het voorbeeld van een normontwikkeling die recent gestart is op mondiaal niveau. Het gaat om de norm ‘Environmental conscious design of medical electrical equipment – Particular requirements for refurbishment of medical electrical equipment and systems, for re-use of parts, for a management of critical or hazardous substances contained in medical electrical equipment and systems and for a closed loop Business-to-Business take back system’. Tijdens de workshop gaan we in op dit internationale voorstel.

Doelgroep

De workshop wordt georganiseerd voor alle (mogelijk) belanghebbenden op het gebied van circulaire economie & medische apparatuur. Denk hierbij aan:

  • medisch specialisten en klinisch fysici die bij diagnostiek c.q. behandeling veelvuldig gebruik maken van medische apparatuur;
  • inkopers;
  • milieu duurzaamheidscoördinatoren zorginstellingen;
  • fabrikanten/leveranciers van medische hulpmiddelen;
  • instrumentatietechnici.

Aanmelden en meer informatie

De workshop vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen.
Voor het volledige programma en aanmelding gaat u naar NEN Evenementen. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 augustus.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn