Validatie van stoomsterilisatoren weer op de kaart

18-06-2014 Op 22 mei jl. organiseerde NEN een symposium over validatie van stoomsterilisatoren. Aanleiding hiervoor was het RIVM-rapport 'Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken' waaruit blijkt dat de validaties van stoomsterilisatoren vaak onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd. Tijdens deze middag werd stilgestaan bij de huidige situatie en vooruitgeblikt naar de toekomst. Het was een geslaagde middag; belanghebbende partijen hebben verschillende initiatieven met elkaar afgesproken om validatie van stoomsterilisatoren in Nederlandse ziekenhuizen aan de huidige tijd aan te passen.

Het RIVM-rapport is begin 2014 gepubliceerd. Als stoomsterilisatoren onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd, kan niet altijd worden vastgesteld dat alle medische hulpmiddelen van een ziekenhuis effectief gesteriliseerd worden en veilig zijn om opnieuw te gebruiken. Tijdens het symposium werd het veld geïnformeerd over het rapport. Deskundige sprekers hebben het onderwerp belicht en zijn met de deelnemers in gesprek gegaan.

Symposium

Het voorzitterschap van het symposium werd verzorgd door de heer De Vries, een bekend expert binnen het veld van sterilisatie van medische hulpmiddelen. Ter introductie van de middag stond hij onder andere stil bij de ontwikkelingen en stelde hij de vraag of het veld niet een aantal jaar stil heeft gestaan op het gebied van validatie van stoomsterilisatoren. Terwijl de aanwezigen konden nadenken over deze vraag, werden de presentaties ingeleid. Eerste spreker was de heer De Bruijn (RIVM). Hij ging in op het rapport en deed een aantal aanbevelingen, waarbij hij aandacht besteedde aan normen op dit gebied. Vervolgens kwamen de heren Burema (Validesk) en Roovers (Xendo) aan het woord, die ieder vanuit de eigen expertise ingingen op het valideren in de praktijk. Na deze presentaties heeft de heer Van der Meulen als deskundige steriele medische hulpmiddelen zijn ervaringen gedeeld met de aanwezigen. Ter afsluiting nam mevrouw Lalout (NEN) het woord over normalisatie en de eigen verantwoordelijkheid van de partijen om de kennis up-to-date te houden.

Vervolg

De verschillende belanghebbende partijen hebben kenbaar gemaakt dat innovatie niet stilstaat. Dat betekent ook dat de richtlijnen, normen en andere documenten die kunnen bijdragen aan eenheid van taal en duidelijkheid hierover aangepast moeten worden. Zo hebben beroepsgroepen met elkaar de intentie om te komen tot een Programma van Eisen (PVE) over het onderwerp. Binnen de normcommissie ‘Sterilisatie en Steriliteit’ wordt gewerkt aan het updaten van het document 6103b ‘Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen’.

Meer informatie

De normcommissie ‘Steriliseren en Steriliteit’ is toegankelijk voor elke belanghebbende partij op dit expertisegebied. Voor meer informatie hierover en ook over de NEN-normen en documenten op gebied, kan contact worden opgenomen met het secretariaat via Marian van Loenen, projectassistente Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.


HTML Map

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn