Van formulier naar digitaal patiëntendossier

14-03-2016 In 1940 bestond er nog geen Week van Zorg en Welzijn. Wel verscheen in dat jaar een van de eerste Nederlandse normen voor de zorg: V 1027 ‘Modellen van formulieren voor ziekeninrichtingen’. Sinds de computer zijn intrede in de gezondheidszorg heeft gedaan, is er veel veranderd. Voor veilige zorg is het van essentieel belang dat gegevens in een patiëntdossier integer zijn.

Het dossier bevat in de aard van de registratie immers zeer privacygevoelige gegevens. Om deze redenen, vastgelegd in wettelijke bepalingen, is het van belang te allen tijde te kunnen achterhalen wie toegang heeft gehad tot het dossier, volgens welke regels hij die toegang heeft gekregen en welke acties hij daarop heeft uitgevoerd.

Patiëntendossier schakel in de communicatie

Op zorgverleners rust een dossierplicht. Patiënten moeten worden geïnformeerd en hebben recht op inzage in het dossier waarin de gegevens over hun behandeling zijn gedocumenteerd. Wanneer, zoals meestal het geval is, verschillende zorgverleners op verschillende momenten bij de zorg aan een patiënt worden betrokken, vormt het dossier een van de schakels in de communicatie.

Onder een elektronisch patiëntdossier wordt de totale verzameling verstaan van alle elektronisch vastgelegde gegevens die de zorg en medische en paramedische behandeling van een bepaalde persoon documenteren. Een elektronisch patiëntdossier in deze zin zal dus meestal delen omvatten die op verschillende tijdstippen, in verschillende systemen, door verschillende personen zijn vastgelegd. NEN 7510, 7512 en 7513 zijn normen die worden gebruikt voor informatiiebeveiliging in de zorg.

Vrij beschikbaar

Sinds kort zijn normen over informatiebeveiliging in de zorg vrij beschikbaar gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor meer informatie over vrij beschikbare normen: NEN/Vrij beschikbare normen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice van NEN, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN dit jaar, lichten we wekelijks een aantal bijzondere, (zeer) oude en/of actuele normen uit.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn