Week van de Circulaire Economie: Wat biedt circulaire economie de zorg?

19-01-2017 Bij zorginstellingen groeit de aandacht voor duurzaamheid en het verantwoord omgaan met afvalstromen. De bestaande werkwijze is dat producten na gebruik vaak als afval worden afgevoerd. Er zijn concrete initiatieven om daar meer zorgvuldig mee om te gaan. Zo lopen er in verschillende ziekenhuizen projecten gericht op duurzaamheid en circulaire economie. Dit gebeurt door samenwerking tussen zorginstellingen, bedrijven en overheden. Randvoorwaarde is daarbij natuurlijk dat hygiëne en veiligheid voor 100% worden geborgd.

Veel van dit soort initiatieven loopt regionaal. Bij het opschalen van dit soort initiatieven is het vaak gewenst om duidelijke, toetsbare afspraken te maken, tussen producenten, zorginstellingen en verwerkers van afvalstromen. Deze kunnen in normen worden vastgelegd. Iedereen weet dan duidelijk wanneer en hoé circulaire economie verantwoord kan plaats vinden. NEN is hierover in gesprek met spelers uit de zorgsector.

Samenwerken in de keten

Binnenkort gaan we de mogelijkheid tot samenwerking in de keten en het opschalen van praktijkcases bespreken in een workshop. Doel is om één topic identificeren, bijvoorbeeld de verpakkingen van steriele hulpmiddelen en te kijken wat normen daarin kunnen betekenen. Daarbij is het van belang om projecten, die reeds gestart zijn, te linken aan andere mogelijk belanghebbende partijen. Het is essentieel dat de keten sluitend wordt gemaakt. Ook is het zaak te kijken naar raakvlakken met internationale normen.

Deelnemen

Bent u actief in de zorgsector en ziet u mogelijkheden om producten meer circulair in te zetten? Wilt u met andere partijen initiatieven opschalen en heeft u interesse om aan bovengenoemde workshop deel te nemen? Neemt u dan contact met ons op zw@nen.nl!

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431of e-mail zw@nen.nl.
Voor meer informatie over circulaire economie, zie Nederland Circulair: de ongelooflijke kracht van passie.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn