Werk mee aan de veldnorm voor 'Slimme zorg thuis'

15-07-2019 NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een veldnorm voor ‘Slimme zorg thuis’.

Na een aantal bijeenkomsten eerder dit jaar is op 19 juni jl. een concrete start gemaakt door een breed samengestelde werkgroep. Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep is onder andere aandacht besteed aan randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe norm en is een raamwerk voor de nieuwe norm opgesteld.

Het normontwikkelingstraject sluit aan op het Europese ketensamenwerkingsmodel (CEN/TC 431) en verwijst waar mogelijk naar al bestaande wetgeving, standaarden, richtlijnen en specificaties. Hiermee wordt voorkomen dat er door dit initiatief onnodige extra regelgeving ontstaat. Voorbeeld is ziekenhuis verplaatste zorg. Daarvoor bestaat al regelgeving vanuit het convenant medische technologie. De werkgroep wil zeker stellen dat de nadruk blijft liggen op de meest impactvolle technologie.

De werkgroep start met het ontwikkelen van een zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN) voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen. De norm wordt ook ingericht voor Diabetes, COPD en nierfalen. Doelstelling is om voor het einde van dit kalenderjaar een concept-NTA gereed te hebben.

Werkgroep 'Slimme zorg thuis'

VitaValley vertegenwoordigt de 60 deelnemers van de VitaalThuis-coalitie. WDTM, brancheorganisatie voor Technology Enabled Care, vertegenwoordigt meer dan 65 leden. Andere deelnemers aan de werkgroep ‘Slimme Zorg Thuis’ zijn Medtronic, Naast, Philips, NAMCO, Erasmus MC, De Nierstichting, Techniek Nederland, Piasau, Verklizan, Tunstall, CQT, TUV Rheinland Nederland B.V, Zorgbelang ZH en Zorgwaard en uiteraard NEN.

Met de toetreding van René Drost (NAMCO) is geborgd dat in dit traject de geleerde lessen na de totstandkoming van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg' en ook toekomstige wetgeving worden meegenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn