Wijzigingsblad NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

05-12-2019 Het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510 bevat enkele elementen die voortkomen uit wijzigingen in de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO 27001:2017. Tot 4 januari is het mogelijk commentaar in te dienen op het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510.

In de vertaling is een gele markering aangebracht die de HLS (High Level Structure) van deze ISO-norm weergeeft. Deze markering heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO 27001:2017 volledig in overeenstemming is met de HLS-vertaling.

De aanpassingen van de HLS-tekst zijn niet overgenomen in dit wijzigingsbladontwerp. Ze worden wel verwerkt in de geconsolideerde NEN 7510 1:2017+A1:2020.

Wijzigingen nieuwe vertaling

Wijzigingen die voortkomen uit de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO 27001:2017, zijn wel in dit wijzigingsbladontwerp genoemd. Daarnaast bevat dit wijzigingsbladontwerp een klein aantal wijzigingen die niet samenhangen met wijzigingen in NEN-EN-ISO 27001:2017.

Commentaar indienen

Het normontwerp is via normontwerpen.nen.nl te bekijken en van commentaar te voorzien. Tot 4 januari 2020 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over NEN 7510, kijk op www.nen.nl/nen7510 of neem contact op met Kars Jansen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of via e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn