Ziekenhuis volledig over op digitale patiëntendossiers

14-10-2013 Ziekenhuis St. Jans Gasthuis in Weert heeft de papieren patiëntendossiers vervangen door digitale dossiers. Het ziekenhuis wil zo de zorg veiliger maken. En efficiënter gebruik maken van mensen en middelen.

Van alle patiënten , die sinds 19 september een van de poliklinieken in het St. Jans Gasthuis bezoeken, wordt een scan gemaakt van het oude papieren medische dossier. Die scan wordt als bijlage opgenomen in het nieuwe digitale medische dossier.

Volgens het ziekenhuis is het, nu alle gegevens op één plek worden opgeslagen, voor specialisten makkelijker om aan de hand van het digitaal dossier snel een goed beeld te vormen van iemands medische situatie. Allergie-informatie en risicofactoren zijn nu altijd door iedere behandelende specialist te raadplegen, ook in spoedgevallen. Dat verbetert volgens het ziekenhuis de kwaliteit van zorg en ook de efficiency.

Als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, worden aan het bed gegevens digitaal geregistreerd met een mobiele computer. Er hangen geen statuskaarten meer aan het bed.

Het aanvragen van onderzoeken verloopt vanaf nu ook grotendeels digitaal. Voorheen werden voor onderzoeksvragen papieren formulieren ingevuld.

Privacy patiënt

Volgens het ziekenhuis is de privacy van de patiënt met het digitale dossier gewaarborgd en zelfs verbeterd. Afhankelijk van de functie kunnen ziekenhuismedewerkers en specialisten onderdelen van iemands dossier wel of niet bekijken.

Het is voor zorgverleners niet toegestaan om zonder opgave van reden gegevens van een patiënt te bekijken als er geen sprake is van een behandelrelatie. Het computersysteem vraagt hier expliciet om, elke keer als er een dossier geopend wordt. Ook worden alle activiteiten rondom het digitale dossier geregistreerd, zodat altijd kan worden nagegaan wie op welk moment een dossier heeft ingezien.

Alle gegevens blijven binnen het ziekenhuis. Ze worden niet zonder toestemming van de patiënt aan andere zorgverleners verstrekt. Er is ook geen koppeling tussen de dossiers van het ziekenhuis en het landelijke Elektronische Patiënten Dossier (EPD).

Relevante normen

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn