‘Ziekenhuizen leven richtlijnen rond resistente bacteriën onvoldoende na’

17-02-2014 Nederlandse ziekenhuizen nemen onvoldoende maatregelen om de verspreiding van multiresistente bacteriën tegen te gaan. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over infectiepreventie.

De Inspectie heeft vorig jaar bij 26 ziekenhuizen onderzoek gedaan naar het naleven van de richtlijnen rond infectiepreventie. Die richtlijnen zijn van belang omdat, ook in Nederland, zich multiresistente bacteriën verspreiden waartegen nauwelijks nog behandeling mogelijk is.

Infectiepreventie

Het voorkomen van het optreden van infecties in de zorg, is een belangrijk wapen in de strijd tegen resistente bacteriën. Zonder infecties zijn antibiotica immers niet nodig.

Volgens de Inspectie is 100% veiligheid niet haalbaar, maar in vrijwel geen enkel ziekenhuis zijn alle schakels in de keten van infectiepreventie voldoende sterk, zo blijkt uit het Inspectierapport. De richtlijnen werden onvoldoende nageleefd en procedures waren onvoldoende geborgd. Zelfs heel basale richtlijnen op het gebied van persoonlijke hygiëne werden zelden in het gehele ziekenhuis goed nageleefd.

De Inspectie trof onder meer de volgende situaties:

  • De meest basale voorschriften voor persoonlijke hygiëne werden niet overal nageleefd. Zorgpersoneel draagt horloges en ringen. Men draagt nog handschoenen wanneer het niet meer nodig is, waardoor micro-organismen zich juist kunnen verspreiden
  • Patiënten die een verhoogde kans hebben om drager van een resistente bacterie te zijn, werden zonder verdere maatregelen in het ziekenhuis opgenomen
  • Schoonmaakpersoneel gebruikt niet de juiste schoonmaakmethodes en veroorzaakte met de gehanteerde methodes juist extra risico op verspreiding van micro-organismen
  • Isolatiekamers waren aanwezig maar of ze goed functioneerden wist men niet

Bij de eerste herbezoeken is volgens de Inspectie gebleken dat de ziekenhuizen in korte tijd tot grote verbeteringen in staat zijn. ‘De naleving van de richtlijnen is verbeterd.’

Preventiemaatregelen

Volgens de Inspectie is voortdurende herhaling van het juiste gedrag noodzakelijk. ‘Ieder element van het brede scala aan infectiepreventiemaatregelen is belangrijk, omdat juist de samenhang hiervan maakt dat een ziekenhuis veilige zorg levert. Pas bij naleving van alle richtlijnen is de kans op verspreiding van micro-organismen minimaal.’

NEN training Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de praktijk

NEN organiseert een eendaagse training die nuttig is voor iedereen die betrokken is bij het proces van reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen.
U krijgt hierbij praktische handvatten als: hoe u medische hulpmiddelen kunt reinigen, hoe dit te borgen en hoe medische hulpmiddelen steriel te bewaren.

Meer informatie over deze training vindt u terug op onze trainingspagina.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn