Publicatie

Overzicht normen pictogrammen en symbolen

ADV 10:1995 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 24-08-2005

17,00

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 18
Gepubliceerd op 01-06-1995
Taal Nederlands
Met het inwerking treden van de Machinerichtlijn is een grote behoefte ontstaan aan informatie op het gebied van (gevaren)pictogrammen en (gevaren)symbolen. Het is gebleken dat er vanuit CEN nog niet of nauwelijks (geharmoniseerde) normen worden aangeboden op dit gebied. Er bestaan wel een behoorlijk aantal ISO normen en normen op elektrotechnisch gebied. Deze normen hebben niet altijd betrekkking op gevaren aanduiding. Dit betekent dat de symbolen wel gebruiksinstructies geven, maar niet waarschuwen voor eventuele gevaren. De normen die in dit overzicht zijn opgenomen, zijn geen geharmoniseerde normen in de zin van de Machinerichtlijn, Artikel 5, lid 2. Dit houdt in dat met het toepassen van symbolen en pictogrammen ui tdeze normen niet automatisch kan worden aangenomen dat aan de betreffende voorschriften van de Machinerichtlijn wordt voldaan, zodat een toetsing aan de voorschriften van de Machinerichtlijn nodig blijft. Ook de toegevoegde pictogrammen zijn slechts voorbeelden uit de desbetreffende normen. U dient bij gebruik eerst de van toepassing zijnde normen te raadplegen.

Details

ICS-code 13.110-01
Nederlandse titel Overzicht normen pictogrammen en symbolen
Engelse titel Overview standards graphical symbols

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen