Publicatie

Regelgeving Arbeidsmiddelen - Veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk

ADV 17:1999 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-04-2004

70,30

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 320
Gepubliceerd op 01-09-1999
Taal Nederlands
Regelgeving Arbeidsmiddelen; veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk. Bevat: - Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (89/391/EEG); - Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989, betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van art. 16 lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (89/655/EEG) gewijzigd door Richtlijn 95/63/EEG van de Raad van 5 december. De Nederlandse wettekst (arbeidsomstandighedenbesluit) Hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden en hoofdstuk 9: Verplichtingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen met Nota van toelichting.

Details

ICS-code 13.100
Nederlandse titel Regelgeving Arbeidsmiddelen - Veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
Engelse titel Regulations for safety at the workplace
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 89/391/EEG, Gezondheid werkplek

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen