Publicatie

ATEX-Leidraad - Richtlijn 1999/92/EG - Minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen

ADV 50101:2004 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 09-06-2005

64,60

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 74
Commissie Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties
Gepubliceerd op 01-02-2004
Taal Nederlands
Het is de bedoeling van de gids om werkgevers op het gebied van de bescherming tegen ontploffingen in staat te stellen: gevaren vast te stellen en de risico's te beoordelen, specifieke maatregelen vast te leggen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers die gevaar lopen door een ontplofbare atmosfeer, een veilige werkomgeving te garanderen en bij aanwezigheid van werknemers te zorgen voor een adequaat toezicht overeenkomstig de risicobeoordeling, wanneer meerdere ondernemingen op één arbeidsplaats werkzaam zijn, te zorgen voor de vereiste coördinatiemaatregelen en -modaliteiten en explosieveiligheidsdocumenten uit te werken. De gids is bedoeld voor alle ondernemingen waar door het gebruik van brandbare stoffen een gevaarlijke ontplofbare atmosfeer kan ontstaan en het daardoor tot ontploffingsgevaar kan komen. De gids geldt voor het gebruik onder atmosferische omstandigheden. Onder gebruik vallen productie, bewerking, verwerking, vernietiging, opslag, beschikbaarstelling, overslag en vervoer binnen het bedrijf in pijpleidingen of met andere hulpmiddelen. De in de afzonderlijke hoofdstukken van de gids uitgewerkte thema's op het gebied van bescherming tegen ontploffingsgevaar worden beschreven in een vorm die zich met name richt tot kleine en middelgrote ondernemingen. De gids concentreert zich daarom op het verstrekken van basiskennis en beginselen en verduidelijkt deze binnen de tekst aan de hand van kleine voorbeelden. Er worden in bijlage 3 voorbeelden gegeven voor bedrijven in de vorm van modelformulieren en checklists. Bovendien wordt verwezen naar de in bijlage 2 genoemde voorschriften en verdere informatiebronnen.

Details

ICS-code 13.100
13.230
29.260.20
Nederlandse titel ATEX-Leidraad - Richtlijn 1999/92/EG - Minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
Engelse titel ATEX-Guide - Directive 1999/92/EG - Minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen