Publicatie

Regelgeving Laagspanning

ADV 6:2005 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 17-03-2010

44,00

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 153
Gepubliceerd op 01-01-2005
Taal Nederlands
De Regelgeving Laagspanning bestaat uit: - Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 73/23/EEG, waarin opgenomen richtlijn 93/68/EEG - Mededeling van de Commissie inzake de werking van Richtlijn 73/23/EEG (PB nr. C 59 van 09.03.1982) - Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 73/23/EEG (PB nr. C 392 van 30.12.1996) met lijst van aangemelde instanties gewijzigd bij PB nr. C 270 van 06.09.1997 - Het Warenwetbesluit elektrotechnische producten van 6 juli 1992 (Stb 385), waarin opgenomen het Besluit van 24 december 1993 (Stb. 776) en het Besluit van 15 november 1994 (Stb. 829) - EG-verklaring van overeenstemming in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal.

Details

ICS-code 13.260
Nederlandse titel Regelgeving Laagspanning
Engelse titel Regulations Low voltage
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 73/23/EEG, Laagspanningsrichtlijn

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen