Publicatie

Medische hulpmiddelen - Overzicht normen medische hulpmiddelen - Lijst 1: geharmoniseerde normen en gemandateerde normen

ADV 90878:2004 en

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-03-2005

58,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-10-2004
Taal Engels
In lijst 1 kunt u die Europese normen en normontwerpen vinden die in opdracht van de Europese commissie opgesteld zijn voor medische hulpmiddelen. Deze normen zullen hoogstwaarschijnlijk in een later stadium door de Europese commissie gepublicerd worden in het EG Publikatie-blad als geharmoniseerde Europese normen. Deze publicaties worden dan in deze uitgave vermeld met referentie. De opdracht van de Europese Commissie behelst meer normprojecten. Deze projecten zijn op het moment van verschijnen van deze uitgave nog niet als normontwerp verschenen en zullen in latere versies van deze uitgave opgenomen worden. Zodra een mandaat voor de richtlijn voor in vitro diagnostica vergeven is, worden ook deze normen in deze uitgave vermeld. Voorlopig zijn de desbetreffende normen opgenomen in lijst 2.

Details

ICS-code 11.040.01
Nederlandse titel Medische hulpmiddelen - Overzicht normen medische hulpmiddelen - Lijst 1: geharmoniseerde normen en gemandateerde normen
Engelse titel Overview Standards Medical Devices - List 1
Vervangt
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 93/42/EEG, Medische hulpmiddelen

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen