Norm

HKZ 109:2006 nl

Certificatieschema - MEE-organisaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 05-09-2014

43,00 46,87 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 132
Gepubliceerd op 16-01-2006
Taal Nederlands

Het bestaande certificatieschema is ingetrokken op 10 maart 2014. Hierbij geldt een overgangstermijn van drie jaar. Organisaties die op dit moment op het betreffende certificatieschema zijn gecertificeerd verliezen hun certificaat op de datum die als einddatum op het certificaat is vermeld. Organisaties die nog worden gecertificeerd na 10 maart 2014 verliezen hun certificaat op de einddatum 10 maart 2017. Dit certificatieschema bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ. Certificatie dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-ISO 9001-certificaat. Dit adviseren wij u erbij: - Werkboek 'Van start naar finish' . Het certificatieschema dat nu voor u ligt is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie die belast is met de uitvoering van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Deze cliëntondersteuning is omschreven in individuele en collectieve diensten. De MEE-organisatie is nu belast met deze vorm van cliëntondersteuning. Zoals alle HKZ-certificatieschema’s wordt ook dit schema periodiek geëvalueerd. Zo nodig wordt het aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zich binnen de sector of bij Stichting HKZ voordoen.

Deze norm is vervallen per 10-03-2017.

Organisaties die zich willen laten certificeren tegen een HKZ-norm kunnen gebruik maken van de HKZ-norm Kleine Organisaties of de HKZ-norm Zorg & Welzijn.

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Certificatieschema - MEE-organisaties
Engelse titel Certificatieschema - MEE-organisaties

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen