Norm

HKZ 139:2015 nl

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang

54,00 58,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 38
Gepubliceerd op 01-12-2015
Taal Nederlands

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die maatschappelijke opvang en vrouwenopvang leveren. Het kan gaan om de volgende voorzieningen (1)1: Maatschappelijke opvang: >> 24 uurswoonvoorzieningen (langdurig verblijf), zoals internaten, sociale pensions, algemene opvang; >> 24 uurs(crisis)opvangvoorzieningen; >> 24 uursmeerzorg; >> nachtopvangvoorzieningen; >> dagopvangvoorzieningen; >> veldwerk. Vrouwenopvang: >> 24 uurscrisis-vrouwenopvangvoorzieningen; >> 24 uursvrouwenwoonvoorzieningen met partiële begeleiding; >> 24 uursvrouwenwoonvoorzieningen met volledige begeleiding. Zowel maatschappelijke opvang als vrouwenopvang: >> voorzieningen voor begeleid wonen; >> ambulante begeleiding; >> sociale activering, zoals dagactiviteitencentra, dagbestedingsprojecten en werkplaatsen; >> preventieprojecten (2). Strikte scheidingen tussen bijvoorbeeld opvang, verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg lijken te verdwijnen. Dit betekent dat voor sommige opvanginstellingen meerdere HKZ-normen van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg voor het uitvoeren van tweedelijns GGZ of de HKZ-norm Jeugdzorg als er jeugdzorg wordt geleverd. (1) De advies- en steunpunten huiselijk geweld vallen niet onder de scope van deze norm. In de toekomst zal bekeken worden of er voor meldpunten in het kader van ketenkwaliteit wellicht eisen ontwikkeld kunnen worden. (2) Preventieprojecten/activiteiten bestaan uit verschillende diensten, zoals signalering, outreachende activiteiten, informatie en advies. Deze activiteiten/projecten zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen in een neerwaartse, negatieve spiraal terechtkomen en eventueel hun huis moeten verlaten, of om herhaling te voorkomen

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang
Engelse titel Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen