Norm

HKZ 140:2015 nl

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen

54,00 58,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 36
Gepubliceerd op 01-12-2015
Taal Nederlands

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die zich bezighouden met het uitvoeren van activiteiten (of het ondersteunen daarvan) op een of meer van de volgende gebieden. Daarbij is niet van belang hoe de activiteiten worden gefinancierd en of deze met of zonder winstoogmerk worden verricht. 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten: >> activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten, die gericht zijn op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers; >> sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en die de maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen kunnen bevorderen; >> organisaties voor (ondersteuning van) jeugd- en jongerenwerk, speeltuinwerk en voor internationale jongerenactiviteiten (Welzijn Jeugd). 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en van ouders die problemen hebben met de opvoeding: > activiteiten gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren (Welzijn Jeugd). 3. Het geven van informatie, advies en klantondersteuning voor welzijnsactiviteiten, op voorwaarde dat de desbetreffende diensten of activiteiten bestaan uit: > beleidsontwikkeling, -vernieuwing en -advisering; > kwaliteitsontwikkeling, -bewaking en deskundigheidsbevordering; > onderzoek, documentatie en informatie; > managementondersteuning; > ondersteuning en advisering op het gebied van financieel-economische, administratieve, juridische, automatiserings-, public relations- en personeelsaangelegenheden.

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen
Engelse titel Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen