Norm

HKZ 149:2011 nl

Certificatieschema - Hemofiliebehandelcentra

Volledig inclusief:

54,00 58,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 36
Gepubliceerd op 05-12-2011
Taal Nederlands
Het certificatieschema Hemofiliebehandelcentra bevat een set normen voor externe toetsing van het zorgproces binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ. Certificatie dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-Product-Proces-Dienstverleningscertificaat. Het HKZ-certificatieschema is van toepassing op het hemofiliebehandelcentrum als coördinator en uitvoerder van zorg voor hemofiliepatiënten en patiënten met aanverwante stollingsstoornissen. Dit geldt voor de zorg voor zowel kinderen als volwassenen met deze aandoeningen. Met deze kwaliteitsnormen wordt specifiek voor de hemofiliebehandelcentra gedefinieerd wat basiskwaliteitszorg inhoudt. De normen hebben betrekking op het zorgproces dat het hemofiliebehandelcentrum biedt aan zijn patiënten. Deze normen gaan niet over de toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem zoals dat met de reguliere HKZ-certificatieschema’s gebeurt, maar gaan over procescertificatie. Hemofilie is een erfelijke bloedziekte waarbij de patiënten een tekort hebben aan een bepaalde stollingsfactor. In Nederland zijn er ongeveer zestienhonderd patiënten met hemofilie. Tachtig tot negentig procent van hen heeft hemofilie A, deze patiënten hebben een tekort aan stollingsfactor VIII. De overige patiënten hebben hemofilie B, dat houdt in dat zij een tekort aan stollingsfactor IX hebben. Bij beide typen hemofilie wordt op basis van de stollingsfactorconcentratie onderscheid gemaakt tussen milde [6-40%], matig ernstige [1-5%] en ernstige [<1%] hemofilie. Er zijn ook andere stollingsfactordeficiënties, zoals de ziekte van Von Willebrand, en meer zeldzame afwijkingen als FVII en FXIII deficiëntie, die leiden tot bloedingsneiging. De behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen bestaat uit begeleiding bij het voorkomen van bloedingen en bij het zonodig behandelen daarvan. Dat gebeurt bijvoorbeeld door intraveneuze toediening van stollingsfactorconcentraten en de coördinatie van de behandeling bij operaties en trauma. Deze zorg vraagt om specifieke expertise met ondersteuning van een multidisciplinair behandelteam, met onder andere internist-hematologen, kinderartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici, orthopedische chirurgen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Certificatieschema - Hemofiliebehandelcentra
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen