Norm

ISO 26262-10:2012 en

Wegvoertuigen - Functionele veiligheid - Deel 10: Richtlijnen voor ISO 26262

164,52

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 89
Commissie Wegvoertuigen
Gepubliceerd op 01-08-2012
Taal Engels
ISO 26262 is bedoeld om te worden toegepast op veiligheidstechnische systemen die een of meer elektrische en/of elektronische (E/E) systemen omvatten en die zijn geïnstalleerd in serie productie personenauto's met een maximale bruto voertuigmassa tot 3 500 kg. ISO 26262 verhelpt niet unieke E/E systemen in voertuigen voor speciale doeleinden zoals voertuigen ontworpen voor stuurprogramma's met een handicap.

Systemen en hun componenten vrijgegeven voor productie, of systemen en hun componenten al in ontwikkeling voorafgaand aan de datum van publicatie van ISO 26262, zijn vrijgesteld van het toepassingsbereik. Voor verdere ontwikkeling of wijzigingen op basis van systemen en hun componenten vrijgegeven voor productie vóór de publicatie van ISO 26262, zullen slechts de wijzigingen worden ontwikkeld volgens ISO 26262. ISO 26262 adressen mogelijk risico's veroorzaakt door slecht functionerende gedrag van E/E veiligheidstechnische systemen, met inbegrip van de interactie van deze systemen.

Het behandelt geen risico's voor de elektrische schokken, brand, rook, warmte, straling, toxiciteit, ontvlambaarheid, reactiviteit, corrosie, vrijlating van energie en soortgelijke gevaren, tenzij direct veroorzaakt door defecte gedrag van E/E veiligheidstechnische systemen. ISO 26262 behandelt niet de nominale prestaties van E/E systemen, zelfs als specifieke functionele prestatienormen bestaan voor deze systemen (bijvoorbeeld actieve en passieve veiligheidssystemen, rem systemen, Adaptive Cruise Control).

Dit deel van ISO 26262 geeft een overzicht van ISO 26262, evenals aanvullende uitleg geven, en is bedoeld ter verbetering van het inzicht in de andere delen van ISO 26262. Het heeft alleen een informatief karakter en beschrijft de algemene concepten van ISO 26262 teneinde begrip. De uitleg uitbreiding van algemene begrippen tot specifieke inhoud. In het geval van tegenstrijdigheden tussen dit deel van ISO 26262 en een ander deel van ISO 26262, de vereisten, aanbevelingen en in het andere deel van ISO 26262 vermelde informatie van toepassing.

Details

ICS-code 43.040.10
Nederlandse titel Wegvoertuigen - Functionele veiligheid - Deel 10: Richtlijnen voor ISO 26262
Engelse titel Road vehicles - Functional safety - Part 10: Guideline on ISO 26262
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen