Norm

ISO 26262-5:2011 en

Wegvoertuigen - Functionele veiligheid - Deel 5: Productontwikkeling op hardwareniveau

147,90

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 76
Commissie Wegvoertuigen
Gepubliceerd op 15-11-2011
Taal Engels
ISO 26262 is bedoeld om te worden toegepast op veiligheidstechnische systemen die een of meer elektrische en/of elektronische (E/E) systemen omvatten en die zijn geïnstalleerd in serie productie personenauto's met een maximale bruto voertuigmassa tot 3 500 kg. ISO 26262 verhelpt niet unieke E/E systemen in voertuigen voor speciale doeleinden zoals voertuigen ontworpen voor stuurprogramma's met een handicap.

Systemen en hun componenten vrijgegeven voor productie, of systemen en hun componenten al in ontwikkeling voorafgaand aan de datum van publicatie van ISO 26262, zijn vrijgesteld van het toepassingsbereik. Voor verdere ontwikkeling of wijzigingen op basis van systemen en hun componenten vrijgegeven voor productie vóór de publicatie van ISO 26262, zullen slechts de wijzigingen worden ontwikkeld volgens ISO 26262. ISO 26262 adressen mogelijk risico's veroorzaakt door slecht functionerende gedrag van E/E veiligheidstechnische systemen, met inbegrip van de interactie van deze systemen.

Het behandelt geen risico's voor de elektrische schokken, brand, rook, warmte, straling, toxiciteit, ontvlambaarheid, reactiviteit, corrosie, vrijlating van energie en soortgelijke gevaren, tenzij direct veroorzaakt door defecte gedrag van E/E veiligheidstechnische systemen. ISO 26262 behandelt niet de nominale prestaties van E/E systemen, zelfs als specifieke functionele prestatienormen bestaan voor deze systemen (bijvoorbeeld actieve en passieve veiligheidssystemen, rem systemen, Adaptive Cruise Control).

Dit deel van ISO 26262 specificeert de vereisten voor productontwikkeling op hardwareniveau voor automotive toepassingen, waaronder de volgende: - eisen voor het starten van productontwikkeling op hardwareniveau, - specificatie van de hardware veiligheidseisen, - hardwareontwerp, - hardware architecturale statistieken, en? evaluatie van schending van de veiligheid doel toe te schrijven aan toevallige hardwareuitvallen en hardware-integratie en testen.

De eisen van dit deel van ISO 26262 voor hardware elementen zijn van toepassing op niet-programmeerbare en programmeerbare elementen, zoals ASIC en FPGA PLD. Bovendien, voor programmeerbare elektronische elementen, voorschriften van ISO-26262-6, ISO 26262-8:2011, clausule 11 en ISO 26262-8:2011, clausule 12, zijn van toepassing.

Details

ICS-code 43.040.10
Nederlandse titel Wegvoertuigen - Functionele veiligheid - Deel 5: Productontwikkeling op hardwareniveau
Engelse titel Road vehicles - Functional safety - Part 5: Product development at the hardware level
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen