Publicatie

Kansen bij normalisatie van gasmotor-gedreven Warm/Kracht. Een strategische verkenning voor de sector "Warm/Kracht"

LOS 20000:1994 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-09-2003

17,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 41
Gepubliceerd op 03-06-1994
Taal Nederlands
De toepassing van Warmte/Kracht-installaties (W/K-installaties) heeft de laatste jaren in Nederland een hoge vlucht genomen. Door toepassing van Warmte/Kracht (W/K) kunnen de milieudoelstellingen, zoals die zijn verwoord in het milieubeleid van diverse organisaties, worden gehaald. Dit was voor de overheid de reden om Warmte/Kracht te stimuleren door het aanpassen van de elektriciteitswet van 1989, die het mogelijk maakt om de opgewekte elektrische energie tegen vergoeding terug te leveren aan het openbare elektriciteitsnet, en door het voeren van een gericht stimuleringsbeleid. Deze verkenning gaat in op het belang van normalisatie voor de betreffende sector en de bouw van kleinschalige Warm/Kracht-installaties met een vermogen kleiner dan 2 MW. Uit de inventarisatie blijkt dat de belangenbehartiging van de Nederlandse W/K binnen normalisatieprocessen sterk voor verbetering vatbaar is. Binnen de sector is er een draagvlak voor het initiëren van normalisatie-activiteiten. Een aantal belanghebbenden geeft aan dat men actief zal participeren in normalisatie indien deze door de leveranciers wordt opgestart. De voornaamste aanbeveling van deze verkenning is gericht aan de leveranciers van de W/K-installaties. De leveranciers moeten gezamenlijk bepalen of men Europse normen prefereert om te komen tot de CE-markering. Indien dit het geval is, dan moeten de leveranciers van de complete W/K-installaties de normalisatie ter hand nemen.

Details

ICS-code 27.100
Nederlandse titel Kansen bij normalisatie van gasmotor-gedreven Warm/Kracht. Een strategische verkenning voor de sector "Warm/Kracht"
Engelse titel Opportunities for standardization in the field of heat/power engineering driven by gas engines

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen