Publicatie

Groothandel en detailhandel - Nieuwe aanpak met normalisatie?

LOS 20006:1994 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-09-2003

19,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 53
Gepubliceerd op 01-10-1994
Taal Nederlands
Het NEN heeft een rapport gepubliceerd waarin ingegaan wordt op de problematiek van de Europese regelgeving en CE-markering vanuit de optiek van de handel. In dit rapport is tevens aandacht besteed aan de rol van normen en normalisatie bij de nadere invulling van de eisen die voortvloeien uit de Europese regelgeving. Maar ook als er geen rechtstreekse relatie is met wet- en regelgeving, kan normalisatie bijdragen tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, waaronder kostenbesparing door efficiënter voorraadbeheer en verruiming van marges door schaalvergroting. Ook de groot-en detailhandel krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van de Europese regelgeving, waaronder die van CE-markering. Als de te verhandelen goederen rechtstreeks afkomstig zijn van buiten de Europese Unie, brengt dit voor de importerende (groot)handel verplichtingen met zich mee, waaronder die ten aanzien van het aanbrengen van CE-markering om aan te geven dat aan de eisen van de desbetreffende richtlijn is voldaan. Mede vanwege de steeds kleiner wordende marges is een duidelijke trend waarneembaar naar het overnemen van de groothandelsfunctie door de detailhandel zelf. Ook de eventuele verplichtingen die uit de Europese regelgeving voortvloeien, komen - onder andere daardoor - bij deze sector te liggen.

Details

ICS-code 01.120
03.100.20
Nederlandse titel Groothandel en detailhandel - Nieuwe aanpak met normalisatie?
Engelse titel Wholesale trade and retail trade - New approach with standardization

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen