Publicatie

Openbare aanbesteding energiesector - Een strategische verkenning met het oog op normalisatie

LOS 20007:1995 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-09-2003

24,00

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 155
Gepubliceerd op 01-06-1995
Taal Nederlands
Het rapport is de afronding van een door het NEN in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde studie en maakt deel uit van een reeks strategische verkenningen met als onderwerp of en hoe normalisatie de positie van het Nederlandse bedrijfsleven kan ondersteunen. De Europese richtlijnen voor openbare aanbesteding moeten ervoor zorgen dat de "Europese markt" van overheidsopdrachten open gaat. De Europese richtlijnen geven hiervoor een raamwerk dat op technisch gebied nader moet worden ingevuld met normen. Het rapport geeft inzicht in de processen rondom de relatie normen/openbare inschrijving en hoe de rol van normalisatie in deze relatie kan worden beïnvloed. Er wordt een overzicht gegeven van de Europese richtlijnen voor openbare aanbesteding en hun toepassing in Europa. Daarnaast wordt speciaal ingegaan op openbaar aanbesteden in de energiesector (richtlijn nutssector) en het economische belang van deze energiesector voor Nederland. Een aantal deelgebieden van de nutssector wordt nader belicht door inventarisatie van relevante normontwikkelingen. Het rapport is voor geïnteresseerden in de energiesector die werken voor: - bedrijven die in de toekomst opdrachten via openbare aanbesteding willen verkrijgen; - bedrijven die bestaande relaties met aanbestedende diensten willen continueren, als deze overgaan tot openbare aanbesteding; - aanbestedende diensten die via openbare aanbesteding hun opdrachten moeten plaatsen.

Details

ICS-code 01.120
27.100
Nederlandse titel Openbare aanbesteding energiesector - Een strategische verkenning met het oog op normalisatie
Engelse titel Public contract for the energy sector - A strategic survey in the field of standardization
Normatieve verwijzingen
  • 93/38/EEG,

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen