Publicatie

Milieutechnologie en normalisatie - Een strategische verkenning van actoren en belangen

LOS 90032:1994 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 07-01-2002

15,43

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 44
Gepubliceerd op 01-12-1994
Taal Nederlands
Dit rapport beschrijft een strategische verkenning van het belang en de betekenis van de huidige en toekomstige (milieu)-normalisatie voor actoren binnen de milieusector. Daarbij is het accent met name op de milieuproductiesector gelegd, hoewel ook milieudiensten (metingen en advies) in de verkenning zijn meegenomen. Onderzocht is of er sprake is van een kloof tussen de huidige situatie wat betreft (milieu)-normalisatie en de behoefte aan normalisatie, informatie daarover, of de betrokkenheid daarbij van de verschillende actoren. Conclusies: er bestaat geen behoefte aan normen waarin hele 'en-of-pipe'installaties staan voorgeschreven. De belangrijkste omzet in de milieusector wordt echter wel gerealiseerd door de verkoop en plaatsing van dergelijke installaties. Op onderdelen bestaat wel behoefte aan normalisatie voor specifieke milieutoepassingen, maar dit kan beter plaatsvinden via de reeds bestaande normalisatiekanalen. Het is zinvoller om specifieke milieu-eisen in reguliere productnormen in te brengen, dan voor alle, zeer uiteenlopende producten een aparte normcommissie op te richten. Wel behoefte aan met name voorlichting en informatie bij enkele actoren, zowel ten aanzien van de normalisatie van milieumeetmethoden als voor de milieumanagement-onderwerpen (zoals milieuzorgsystemen).

Details

ICS-code 13.020.01
Nederlandse titel Milieutechnologie en normalisatie - Een strategische verkenning van actoren en belangen
Engelse titel Environmental technology and standardization - A strategic survey of actors and interested parties

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen